Home » Aanpak

Aanpak

Om de knelpunten aan te pakken, worden in de eerste fase van het programma publiek-private investeringen gedaan in vier deelprogramma’s:

Elke deelprogramma kent verschillende onderdelen gericht op specifieke doelgroepen, samenwerkingen en beoogde resultaten in de quadrupel helix.

De basis voor de implementatie van AiNed wordt gevormd door één nationaal AI-netwerk, dat opereert als één coherent geheel. De AI-hubs in de verschillende regio’s van Nederland spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken met AI. Daarmee helpt het AiNed programma Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn.