Home » Nieuws » AiNed Fellowship grant toegekend aan dr. Alessa Hering

AiNed Fellowship grant toegekend aan dr. Alessa Hering

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is belangrijk om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. Met plezier kondigen we dan ook de nieuwe toekenning vanuit het AiNed Fellowship grants programma aan. Het bestuur van AiNed feliciteert dr. Alessa Hering van harte met deze toekenning en ziet met belangstelling uit naar haar bijdrage aan het AiNed programma en het AI-onderzoek in Nederland.

 

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen uit diverse competitieve aanbiedingen.. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten werkzaam op AI-vakgebieden uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijk basispakket te bieden. We geven graag wat meer informatie over dit onderzoeksproject.

Toekenning aan dr. Alessa Hering
De beurs stelt dr. Alessa Hering in staat te starten met het project ‘OncoFuture: Hybrid AI for Efficient Cancer Diagnosis and Follow-Up Assessment’. Binnen de Radboud Universiteit zal OncoFuture AI-tools ontwikkelen die radiologen in staat stellen om onderzoeken efficiënter en met hogere accuratesse te interpreteren aan de hand van exacte kwantificaties. Dit is cruciaal voor het optimaliseren van patiëntbehandeling en om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. De ontwikkelde AI-algoritmen combineren gegevens over tijd en integreren patiëntgeschiedenis in het besluitvormingsproces.

Looptijd call for proposals

Dit is de negende gehonoreerde aanvraag binnen het AiNed Fellowship grants programma. Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De AiNed Fellowship grants vormen een programmaonderdeel van het Nationaal Groeifonds programma AiNed. Het doel van het AiNed Fellowship grants programma is om AI-talent aan te trekken bij Nederlandse academische onderzoeksinstellingen met het oog op de internationale competitie voor AI-talent.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers vergroten aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Gepubliceerd19/12/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd19/12/2023
Delen: