Home » Nieuws » AiNed Fellowship grants toegekend aan Dr. Sonja de Zwarte en Dr. Charlotte Frenkel

AiNed Fellowship grants toegekend aan Dr. Sonja de Zwarte en Dr. Charlotte Frenkel

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is van belang om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. We zijn dan ook verheugd met de tweede en derde toekenning in het AiNed Fellowship grants programma aan Dr. Sonja de Zwarte en Dr. Charlotte Frenkel. We feliciteren hen van harte met deze toekenning! We zien uit naar hun bijdrage aan het AI-onderzoek in Nederland.

 

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen tussen diverse met elkaar concurrerende aanstellingen. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten die kunnen worden ingezet in een AI-vakgebied, uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijker basispakket te bieden. We geven graag wat meer informatie over beide onderzoeksprojecten.

Toekenning aan Dr. Sonja de Zwarte
De beurs stelt Dr. De Zwarte in staat binnenkort te beginnen met een onderzoeksproject getiteld ‘Child Health through Artificial intelligence Models and Predictions (CHAMP)’ aan de Universiteit Utrecht. Het doel is om deep learning-technieken te ontwikkelen en toe te passen om waardevolle informatie over de vroege ontwikkeling van de hersenen en sociaal-emotionele ontwikkeling te extraheren uit reeds verkregen beelden en video's om de uitkomst van geestelijke gezondheid bij kinderen te voorspellen.

Toekenning aan Dr. Charlotte Frenkel
Dr. Frenkel start binnenkort met de beurs een onderzoeksproject getiteld ‘SynergAI – Uncovering the Neuro-AI synergies through neuromorphic hardware inspired by the neocortex’ aan de Technische Universiteit Delft. "Ik wil bijdragen aan een toekomst waarin computers kleiner en adaptiever zijn. Dit betekent dat ze veel minder impact hebben op onze samenleving, zowel qua gebruik van middelen als qua kapitaal dat nodig is voor updates en vervanging”, aldus Dr. Frenkel. Lees hier meer over dit onderzoeksproject.

Looptijd call for proposals

Ook interesse als Nederlands academisch kennisinstituut om een aanvraag in te dienen? Aanvragen voor deze Call for proposals kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot 15 december 2023 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Voor meer informatie over deze call en het indienen van voorstellen ga naar www.nwo.nl/AiNedFellowship.

Voor wie?

Dit programmaonderdeel van het AiNed-programma is geschikt voor alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale budget aan beurzen voor dit programmaonderdeel bedraagt voor de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Naar verwachting zullen maximaal 23 voorstellen worden gefinancierd. Er zijn nog 20 beurzen beschikbaar.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers vergroten aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Gepubliceerd20/06/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd20/06/2023
Delen: