Home » Nieuws » AiNed Fellowship grant toegekend aan dr. ir. Martijn P.A. Starmans

AiNed Fellowship grant toegekend aan dr. ir. Martijn P.A. Starmans

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is belangrijk om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. Met genoegen kondigen we dan ook de nieuwe toekenning vanuit het AiNed Fellowship grants programma aan. Het bestuur van AiNed feliciteert dr.ir. Martijn P.A. Starmans hartelijk met deze toekenning en ziet zeer uit naar zijn bijdrage aan het AiNed programma en het AI-onderzoek in Nederland.

 

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen uit diverse competitieve aanbiedingen.. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten werkzaam op AI-vakgebieden uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijk basispakket te bieden. We geven graag wat meer informatie over dit onderzoeksproject.

Toekenning aan dr. ir. Martijn P.A. Starmans
De beurs stelt dr. ir. Martijn P. A. Starmans in staat te beginnen met een onderzoeksproject getiteld ‘Radiology and pathology join forces through Artificial Intelligence for Integrated Diagnostics (AIID)’ aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Voorspellende modellen in de gezondheidszorg op basis van radiologie en pathologie zijn veelbelovend, maar worden vaak los van elkaar ontwikkeld. Het doel van dit project is om de kracht van beide beeldvormingstechnieken te bundelen door algoritmes te ontwikkelen die van beide datatypes tegelijk kan leren om betere modellen te creëren. Interesse? Lees dan ook dit artikel voor meer informatie.

Looptijd call for proposals

Ook interesse als Nederlands academisch kennisinstituut om een aanvraag in te dienen? Aanvragen voor deze Call for proposals kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot 15 december 2023 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Voor meer informatie over deze call en het indienen van voorstellen ga naar www.nwo.nl/AiNedFellowship.

Voor wie?

Dit programmaonderdeel van het AiNed-programma is geschikt voor alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale budget aan beurzen voor dit programmaonderdeel bedraagt voor de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Naar verwachting zullen maximaal 22 voorstellen worden gefinancierd. Er zijn nog 14 beurzen beschikbaar.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers vergroten aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Gepubliceerd11/12/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd11/12/2023
Delen: