Home » Nieuws » AiNed Fellowship grants toegekend aan Dr. Cristian Tejedor García en Dr. Iacer Calixto

AiNed Fellowship grants toegekend aan Dr. Cristian Tejedor García en Dr. Iacer Calixto

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is belangrijk om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. Met plezier kondigen we dan ook de twee recente toekenningen in het AiNed Fellowship grants programma aan Dr. Cristian Tejedor García en Dr. Iacer Calixto aan. Het bestuur van AiNed feliciteert hen van harte met deze toekenning en ziet zeer uit naar hun bijdrage aan het AiNed programma en het AI-onderzoek in Nederland.

 

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen uit diverse competitieve aanbiedingen.. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten werkzaam op AI-vakgebieden uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijk basispakket te bieden. We geven graag wat meer informatie over beide onderzoeksprojecten.

Toekenning aan Dr. Cristian Tejedor García
De toekenning stelt Dr. García in staat binnenkort te beginnen met een AI-onderzoekslijn getiteld ‘Responsible AI for Voice Diagnostics’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Stemmen vertellen meer over ons dan we beseffen. Dit project ontwikkelt AI die zich richt op specifieke informatie in onze stemmen ten behoeve van gezondheidszorg of onderwijs, terwijl niet-relevante, privacygevoelige informatie wordt gewist. Deze onderzoekslijn sluit goed aan bij de doelstelling van AiNed om verantwoorde en mensgerichte AI-oplossingen te ontwikkelen. Het doel van het project is de diagnostisering van neurodegeneratieve ziekten en de beoordeling van uitspraak- en leesvaardigheid te verbeteren. Lees hier meer over dit onderzoeksproject.

Toekenning aan Dr. Iacer Calixto
Dr. Calixto start met de beurs binnenkort een AI-onderzoekslijn getiteld ‘CaRe-NLP: Human-Centric and Responsible NLP methods for Dutch healthcare’ aan de Universiteit van Amsterdam. Naar schatting wordt 80% van alle patiëntgegevens ongestructureerd opgeslagen, bijvoorbeeld als vrije tekst. Deze data worden echter zwaar onderbenut. AiNed is ervan overtuigd dat AI met behulp van data een rol kan spelen in het verhogen van de efficiency en het betaalbaar houden van de zorg. Dit project past natuurlijke taalverwerking en machine learning methoden op verantwoorde en betrouwbare wijze toe om ongestructureerde gegevens te gebruiken. Met als doel onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg gefocust op het Nederlandse zorgecosysteem te ondersteunen.

Looptijd call for proposals

Ook interesse als Nederlands academisch kennisinstituut om een aanvraag in te dienen? Aanvragen voor deze Call for proposals kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot 15 december 2023 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Voor meer informatie over deze call en het indienen van voorstellen ga naar www.nwo.nl/AiNedFellowship.

Voor wie?

Dit programmaonderdeel van het AiNed-programma is geschikt voor alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale budget aan beurzen voor dit programmaonderdeel bedraagt voor de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Naar verwachting zullen maximaal 23 voorstellen worden gefinancierd. Er zijn nog 20 beurzen beschikbaar.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers vergroten aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Gepubliceerd09/08/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd09/08/2023
Delen: