Home » Nieuws » AiNed Fellowship grants toegekend aan professor Aida Todri-Sanial

AiNed Fellowship grants toegekend aan professor Aida Todri-Sanial

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is belangrijk om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. We kondigen dan ook met plezier de recente toekenning in het AiNed Fellowship grants programma aan professor Aida Todri-Sanial aan. Het bestuur van AiNed feliciteert haar van harte met deze toekenning en ziet zeer uit naar haar bijdrage aan het AiNed programma en het AI-onderzoek in Nederland.

 

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen uit diverse competitieve aanbiedingen.. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten werkzaam op AI-vakgebieden uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijk basispakket te bieden. We geven graag wat meer informatie over dit onderzoeksproject.

Toekenning aan prof. Aida Todri-Sanial
De beurs stelt prof. Aida Todri-Sanial in staat binnenkort te beginnen met een onderzoeksproject getiteld ‘AI-on-ONN: Online Learning for Sense-to-Compute Edge AI with Oscillatory Neural Networks’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. AI-systemen zullen blijvend onze samenleving veranderen, maar het bijbehorende energiegebruik en de milieubelasting nemen toe. Het project AI-on-ONN beoogt een nieuw rekenparadigma te ontwikkelen op basis van oscillerende neurale netwerken om energie-efficiënt, online leren en sense-to-compute mogelijk te maken. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame inzet van AI in onze maatschappij. Lees meer in een uitgebreid interview met Aida Todri-Sanial.

Looptijd call for proposals

Ook interesse als Nederlands academisch kennisinstituut om een aanvraag in te dienen? Aanvragen voor deze Call for proposals kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot 15 december 2023 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Voor meer informatie over deze call en het indienen van voorstellen ga naar www.nwo.nl/AiNedFellowship.

Voor wie?

Dit programmaonderdeel van het AiNed-programma is geschikt voor alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale budget aan beurzen voor dit programmaonderdeel bedraagt voor de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Naar verwachting zullen maximaal 23 voorstellen worden gefinancierd. Er zijn nog 16 beurzen beschikbaar.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers vergroten aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Gepubliceerd12/10/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd12/10/2023
Delen: