Home » Nieuws » AiNed geeft stevige impuls aan MKB voor ontwikkeling en toepassing van AI

AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI

Het versterken van de positie van het mkb met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van AI is één van de belangrijke doelen van het AiNed programma. Een deel van deze ondersteuning loopt via de RVO MIT regeling via een specifieke AiNed MIT AI call voor ondersteuning van AI-projecten van het innovatief mkb. Het belang van deze ondersteuning blijkt uit de grote belangstelling van in totaal 52 ingediende voorstellen, waarvan 16 zijn gehonoreerd met een totaal subsidiebudget van € 3.550.000. Hiermee levert het AiNed programma een belangrijke impuls voor AI-projecten voor en door het mkb.

Het bestuur van AiNed dankt allen die een voorstel hebben ingediend. De kwaliteit van de ingediende AI-projecten is een belangrijke indicatie dat er in Nederland hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van AI door het innovatief mkb.

Hoge kwaliteit voorstellen

Het bestuur van AiNed feliciteert de zestien geselecteerde projecten van harte en ziet zeer uit naar de resultaten en hun bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. De toegekende voorstellen vormen een mooi palet van relevante toepassingen van AI dat voor alle sectoren van onze maatschappij relevant is. Zoals bijvoorbeeld AI-toepassingen in de gezondheidszorg, energiesector, landbouw en voeding, cultuur en media, scheepvaart, gebouwde omgeving, onderwijs en logistiek en mobiliteit. Het betreft de volgende projecten en penvoerders:

Vanuit AiNed houden wij u in de toekomst op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt het mkb structureel ondersteund vanuit het AiNed programma.

Gepubliceerd24/07/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd24/07/2023
Delen: