Home » Nieuws » AiNed ondersteunt vier internationale strategische AI-projecten

AiNed ondersteunt vier internationale strategische AI-projecten

Als onderdeel van de Europese Key Digital Technologies (KDT) call 2021 zijn vier AI-onderzoeksprojecten geselecteerd die financieel vanuit het AiNed programma worden ondersteund. Het betreft vier grote internationale strategische projecten met inbreng vanuit 15 Nederlandse partners.

Het AiNed programma ondersteunt de Europese KDT call, zodat meer Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan AI-onderzoek- en innovatieprojecten met Europese samenwerking. De projecten worden gefinancierd met een bedrag van ruim vijf miljoen euro vanuit het AiNed programma en daarnaast ruim vijf miljoen euro aan EU-financiering.

Doel

Zonder een eigenstandige kennis- en innovatiebasis dreigt toenemende afhankelijkheid van buitenlandse partijen, vooral ook omdat AI-toepassingen een zelfversterkend effect kennen. De kennisbasis van fundamenteel en toegepast onderzoek wordt met deze call versterkt. Met als doel om innovatieve AI-toepassingen mogelijk te maken en Nederland in de kopgroep van AI-landen te plaatsen.

De geselecteerde projecten worden uitgevoerd door Europese consortia bestaan uit MKB, grote ondernemingen, universiteiten, kennisinstituten en publieke organisaties. Het betreft de onderstaande projecten:

  1. Newlife met als onderwerpen eHealth, remote healthcare, medical sensors, ultra-sound monitoring, smart textile, artificial intelligence, machine learning (projectomvang: € 23,7 miljoen).
  2. CLEVER met als onderwerpen Collaborative edge-cLoud continuum and Embedded AI for a Visionary industry of the future. (projectomvang: € 15,6 miljoen).
  3. EdgeAI met als onderwerp Edge AI Technologies for Optimised Performance Embedded Processing. (projectomvang: € 33,3 miljoen).
  4. REBECCA met als onderwerp Reconfigurable Heterogeneous Highly Parallel Processing Platform for safe and secure AI (projectomvang: € 15,8 miljoen).

Deze projecten richten zich op de ontwikkeling van innovatieve AI-technologieën en/of AI op een innovatieve manier inzetten. Ze leveren demonstraties op van de innovatieve aanpak in een product of dienst, en tonen de relevantie van de AI-gebaseerde aanpak aan voor maatschappelijke uitdagingen. Elk project heeft een valorisatieplan gericht op het naar de markt brengen van de innovatieve AI-technologieën of inzet daarvan. Voor het einde van het jaar komt er meer inhoudelijke informatie over de projecten beschikbaar.

Het AiNed programma en de Nederlandse AI Coalitie wensen de partners in de gehonoreerde projecten succes toe met de uitvoering in de komende jaren: AquaSmart Engineering, Innatere, Itec, Medrecord, Noldus, NXP, Philips, Technolution, Sencure, Signify, Synpopsys, Almende, Imec, TNO en TU Eindhoven.

Over de KDT call

De Europese KDT call vindt plaats vanuit het Horizon Europe Framework Programme (HORIZON). Het betreft met name de call 2021-2-RIA- FocusTopic 1 met als onderzoeksgebied ‘Processing solutions for AI at the edge addressing the design stack and middleware’. Kijk hier voor het officiële persbericht en een samenvatting van de deelnemers per project.  De KDT Call 2022 is momenteel geopend en sluit op 21 september 2022. Zie hier voor meer informatie.

Gepubliceerd16/08/2022
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd16/08/2022
Delen: