Home » Nieuws » Benoeming Stefan Leijnen tot lid Board of Directors European AI, Data & Robotics Association

Benoeming Stefan Leijnen tot lid Board of Directors European AI, Data & Robotics Association

Met genoegen kondigen we aan dat Stefan Leijnen op 2 maart 2023 is verkozen tot lid van de Board of Directors van de ‘AI, Data & Robotics Association’ (Adra) als vertegenwoordiger vanuit Nederland van de Europese AI-industrie. Wij feliciteren Stefan van harte met zijn benoeming.

Belang van deelname Adra

Adra is de Europese publiek-private samenwerking op het gebied van AI, data en robotica, met als founding partners onder meer CLAIRE en ELLIS. Het is voor Nederland van belang een rol te spelen bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s en beleid aangezien de Europese Commissie ambitieuze plannen op het gebied van AI en Digitalisering heeft. Vanuit Nederland is naast Stefan ook Freek Bomhof van TNO benoemd als vertegenwoordiger van Data Research.

AI Made in Europe

In Brussel is er de komende jaren in toenemende mate financiering beschikbaar en de Europese Commissie werkt met grote stappen toe naar AI Made in Europe: een Europese AI-industrie gebaseerd op mensgerichte waarden en opererend binnen Europese wetgevingskaders. Adra is een belangrijke partner van de Europese Commissie in het uitwerken van deze visie.

Doel Adra

In Adra werkt de Europese Commissie samen met industriepartners en kennisinstellingen aan onderzoek en het creëren van innovatie voor toekomstig gebruik van AI-, Data- en Robotics (ADR). Adra richt zich onder andere op het in kaart brengen en verbinden van ADR communities. Daarnaast focust de Adra op de bewustwording over ADR in de maatschappij, het stimuleren van de toepassing van ADR en het ontwikkelen van duurzame normen.

Stefan Leijnen is sinds 2019 werkzaam bij de Nederlandse AI Coalitie en sinds 2023 verantwoordelijk voor de Europese positionering binnen het AiNed programma. De benoeming van Stefan is tot stand gekomen mede dankzij de steun van organisaties uit het Nederlandse AI-ecosysteem: de Nederlandse AI Coalitie, AI-hub Midden-Nederland, AI-hub Brightlands, AI-hub Oost-Nederland, AI-hub Noord-Nederland, Real AI, Mooncake AI, Quantile, RUNNR.ai, Brush AI en AiNed.

Gepubliceerd24/03/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd24/03/2023
Delen: