Home » Nieuws » Call AiNed Fellowship grants: Nieuw programma voor aantrekken AI-talent

Call AiNed Fellowship grants: Nieuw programma voor aantrekken AI-talent

Zonder een eigen kennis-, onderwijs en innovatiebasis op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) dreigt voor Nederland toenemende afhankelijkheid van buitenlandse partijen. Het doel van het programmaonderdeel Fellowship grants van het Nationaal Groeifonds programma AiNed is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om AI-talent.

De AiNed Fellowship grants helpen kennisinstellingen bij het aantrekken van nieuwe talenten, die veelal ook concurrerende aanbiedingen krijgen. Er wordt ingezet op uitzonderlijk AI-talent dat in elke AI-discipline werkzaam kan zijn, van technologie tot sociale en geesteswetenschappen. De Fellowship grants vergroten het aantal promovendi en postdoc onderzoekers aan Nederlandse academische kennisinstellingen die zich richten op de uitdagingen uit de AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. Dankzij de inzet van AiNed Fellowship grants van het Nationaal Groeifonds programma wordt de kennis- en onderwijsbasis op het gebied van AI in Nederland verstevigd en het nationale ecosysteem versterkt.

Voor wie?

Het AiNed Fellowship grants programmaonderdeel richt zich op alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale subsidiebudget voor dit programmaonderdeel is in de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Er worden naar verwachting maximaal 23 aanvragen toegewezen.

Aanvragen

Dit programma is gericht op Nederlandse academische onderzoeksorganisaties die in lijn met hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent op een (tenure track) UD-, UHD- of hoogleraarspositie. De onderzoeksorganisatie selecteert het AI-talent. Dit programma biedt de onderzoeksorganisaties de mogelijkheid om dit AI-talent een aantrekkelijker startpakket te bieden. De call for proposals is vanaf 5 september 2022 open voor aanvragen. Op www.nwo.nl/AiNedFellowship leest u meer over de call en over het indienen van aanvragen.

Over het Nationaal Groeifonds programma AiNed

Deze call maakt onderdeel uit van de aanpak vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed. Dit door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van AI bij het Nederlandse bedrijfsleven en overheden. Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Want economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben. En het geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering.

Meer informatie

Bezoek de website van NWO voor meer informatie over de call AiNed Fellowship grants.

Gepubliceerd26/08/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd26/08/2022
Delen: