Home » Nieuws » Eerste AiNed Fellowship grant toegekend aan Professor Massimo Poesio

Eerste AiNed Fellowship grant toegekend aan Professor Massimo Poesio

De eerste beurs in het AiNed Fellowship grants programma, dat is opengesteld in 2022, is toegewezen aan Professor Massimo Poesio. Deze toekenning stelt Professor Poesio in staat binnenkort te beginnen met een onderzoeksproject getiteld ‘Dealing with meaning variation in Natural Language Processing’ aan de Universiteit Utrecht. Professor Poesio’s project is een eerste stap in dit programma dat de Nederlandse AI-gemeenschap moet gaan versterken. De AiNed Fellowship grants vormen een programmaonderdeel van het Nationaal Groeifonds programma AiNed.

Doel AiNed Fellowship grants

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen tussen diverse met elkaar concurrerende aanstellingen. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten die kunnen worden ingezet in een AI-vakgebied, uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. De AiNed Fellowship grants zullen het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL) vergroten. De AiNed Fellowship grants van het Nationaal Groeifonds programma gaan ook de kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI in Nederland en het nationale AI ecosysteem versterken.

Meer informatie

Professor Poesio is op dit moment hoogleraar Computational Linguistics aan de Queen Mary University in het Verenigd Koninkrijk. Hij is een cognitief wetenschapper en gespecialiseerd in Computational Linguistics en Natural Language Processing (NLP) en heeft een uitgebreide staat van dienst waar het interdisciplinaire samenwerking met theoretische taalkundigen, psychologen en neurowetenschappers betreft. Binnen het AiNed programmaonderdeel Fellowship grants, zal hij een onderzoeksproject uitvoeren dat het mogelijk maakt voor computers om effectiever met mensen te communiceren door er rekening mee te houden dat taal op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, wij vinden niet allemaal dezelfde teksten grappig of beledigend en soms begrijpen we elkaar gewoon verkeerd.

Versterken ecosysteem

Naast zijn onderzoek zal Professor Poesio zich ook bezighouden met het uitbreiden van het ecosysteem van AiNed en de Nederlandse AI Coalitie. Hij zal dit onder meer doen door deel te nemen aan het opleiden van de volgende generatie AI-onderzoekers en -professionals in Nederland op het gebied van NLP. Bovendien zal hij een bijdrage leveren aan het samenbrengen van academici en professionals die interesse hebben in NLP over de traditionele grenzen van de vakgebieden heen en die van de private en publieke sector. Tenslotte zal Professor Poesio zich inspannen om mensen in Nederland bewuster te maken van, meer betrokken bij en enthousiaster over AI.

Voor wie is deze call interessant?

Dit programmaonderdeel van het Nationaal Groeifonds programma AiNed is geschikt voor alle Nederlandse universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten. Het totale budget voor dit programmaonderdeel bedraagt voor de eerste ronde (2022-2023) bijna € 20 miljoen. Naar verwachting zullen maximaal 23 voorstellen worden gefinancierd. Er zijn nog 22 beurzen beschikbaar.

Voorstellen

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat dit AI-talent een aantrekkelijker basispakket te bieden. Aanvragen voor deze call for proposals kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot 15 december 2023 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Bezoek voor meer informatie over deze call en het indienen van voorstellen de website van NWO.  Interesse in het Nationaal Groeifonds? Kijk hier voor meer informatie.

Gepubliceerd07/03/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd07/03/2023
Delen: