Home » Nieuws » Eerste nationale congres ELSA Labs een succesvol podium voor kennisuitwisseling

Eerste nationale congres ELSA Labs een succesvol podium voor kennisuitwisseling

Datahoeveelheden groeien exponentieel en (AI) algoritmen worden ontwikkeld om informatie uit data te halen en uitdagingen aan te pakken. Dat proces moet echter wel zorgvuldig gebeuren, op een manier waarbij Ethische, Legal (juridisch) en Societal (maatschappelijke) Aspecten (ELSA) uitgangspunten zijn in een mensgerichte AI-benadering.

Het belang van een mensgerichte benadering van AI

Tijdens de eerste editie van het nationaal congres ELSA Labs op 1 december 2022 zijn ontwikkelingen uit nationale ELSA Labs en gerelateerde internationale ELSA activiteiten gepresenteerd. Tevens werd een doorkijkje naar de toekomst gegeven met als doel kennisdeling, netwerken en verbinden van de inmiddels 22 ELSA Labs.

Opgave voor de toekomst

De ELSA Labs waren door de Nederlandse AI Coalitie uitgenodigd om inzichten te delen en vanuit ieders thema naar de gezamenlijke opgave voor de toekomst te kijken. In boeiende lezingen kwamen tal van relevante thema’s van en voor de ELSA Labs voorbij.  Voor de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte AI zijn de ELSA Labs van groot belang. Die conclusie werd bevestigd na de eerste editie van dit congres dat de AI-hub Brightlands samen met AiNed, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Nederlandse AI Coalitie en NWO organiseerde op de Brightlands Smart Services Campus.

Podium voor kennisuitwisseling

Tijdens het programma kwamen diverse onderwerpen aan bod onder leiding van moderator Emile Aarts, initiator van de ontwikkeling van ELSA Labs. Na de opening door Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus, sloeg professor Vincent Blok (Wageningen University) in zijn bijdrage een brug tussen enerzijds het werkterrein van de ELSA Labs en anderzijds de mogelijkheden van innovatieve techniek. Rianne Letschert (President Maastricht University) benadrukte de impact van de ELSA Labs.

Tijdens paneldiscussies en presentaties van nationale en internationale ELSA Labs stonden sprekers en aanwezigen uitgebreid stil bij de toekomstige ontwikkelingen en de vraag welke impact wordt beoogd. Er was veel ruimte om ieders nieuwste inzichten te bespreken en te netwerken. De inspirerende bijdragen van diverse Belgische en Duitse labs gaven weer dat er ook internationaal een voedingsbodem is voor deze aanpak.

Vooraankondiging call 

Een mooi moment was de presentatie van de NL AIC publicatie ‘Ethiek & AI - zeven methoden in theorie en praktijk’ door Daniel Tijink, werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Aansluitend presenteerde Willem Jonker, voorzitter van het bestuur van AiNed, het doel en de samenhang van het AiNed programma en ging hij in op een nieuwe call for proposals van NWO voor de ELSA Labs die naar verwachting tegen het eind van het eerste kwartaal van 2023 van start zal gaan. Ter afsluiting wisselden de ELSA-vertegenwoordigers aan de hand van diverse posters informatie uit over de thema’s en hun aanpak.

Europese ambitie

Emile Aarts: “Het elkaar ontmoeten en live kennis uitwisselen werd door alle ELSA Labs bijzonder gewaardeerd. Een unieke gelegenheid om in deze community van ELSA Labs met elkaar van gedachten te wisselen, de onderlinge samenwerking op te zoeken of nader uit te bouwen. Nationaal en internationaal is er een grote bereidheid om samen te werken en te leren van elkaars ervaringen en zo de ontwikkeling van mensgerichte AI op te schalen en te versnellen. De ambitie is uitgesproken elkaar tijdens een Europese summit ELSA Labs weer te ontmoeten en resultaten uit te wisselen.`

Netwerkproject ELSA Labs

Met het ELSA Lab Armoede en Schulden komt het totaal aantal labs dat door de Nederlandse overheid gefinancierd wordt op zes. De eerste vijf ELSA Labs gingen begin 2022 van start met financiering vanuit de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’ gelanceerd door NWO en de Nederlandse AI Coalitie. Deze labs zijn verenigd in het toegewezen netwerkproject van de ELSA Labs dat wordt getrokken door Mirjam Plantinga en Maurice Groten. In dit project worden vanaf januari volgend jaar de inzichten van de verschillende ELSA Labs samengebracht waardoor onderzoeksresultaten kunnen worden gegeneraliseerd en oplossingen opgeschaald. Tevens wordt er een blauwdruk van een ELSA Lab ontwikkeld.

Opening ELSA Lab Armoede en Schulden

De AI-hub Brightlands is tevens de thuisbasis van het ELSA Lab Armoede en Schulden. Tijdens het congres opende Christel Olivers van de management board Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ELSA Lab officieel. Voorafgaand gaf Professor Lisa Brüggen (Maastricht University) een inleiding over dit ELSA Lab Armoede en Schulden: “Ik ben blij en trots dat ons ELSA Lab nu officieel geopend is. In Nederland leven ruim een miljoen mensen, waaronder 251.000 kinderen, onder de lage-inkomensgrens en ongeveer 8% van de bevolking heeft problematische schulden. Wij zetten ons, samen met een grote groep partners, ervoor in om te onderzoeken of en hoe AI op een ethisch, juridisch en maatschappelijk verantwoorde manier kan helpen om armoede en schulden te voorkomen en te bestrijden.”

Interesse?

Heeft u het nationaal congres ELSA Labs niet bij kunnen wonen? U kunt dit event vanaf volgende week terugkijken, de link zal aan dit bericht worden toegevoegd. Meer informatie over de aanpak vanuit het AiNed programma vindt u hier. Wilt u meer weten over het ELSA concept bezoek dan deze pagina op de website van de Nederlandse AI Coalitie.

Gepubliceerd09/12/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd09/12/2022
Delen: