Home » Huidige calls

Huidige calls

[facetwp facet="categories"]
[facetwp facet="aanpak"]
AI is een systeemtechnologie die in de afgelopen jaren wereldwijd op hoog tempo verandering teweeg heeft gebracht. De impact van AI op de economie en maatschappij is groot en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische (E), juridische (L), maatschappelijk en economische (S) vraagstukken (A) op.
Lees meer
Gepubliceerd: 19-03-2024
De landelijke AiNed MIT AI-call (RVO 2024) voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb start op dinsdag 19 maart 2024. Het doel van deze MIT-regeling is de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Het totale subsidiebudget voor de AiNed MIT AI-call 2024 is 3,55 miljoen euro.
Lees meer
Gepubliceerd: 14-03-2024
AiNed versterkt de Nederlandse kennis en innovatiebasis om de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen door het Nederlandse bedrijfsleven en publieke organisaties te bevorderen. Eén van de instrumenten hiertoe is de call AiNed InnovatieLabs.
Lees meer
Gepubliceerd: 29-02-2024
AI heeft als systeemtechnologie grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide mensen.
Lees meer
Gepubliceerd: 29-02-2024
Een sterke AI kennis- en innovatiebasis is voor Nederland van groot belang. Een belangrijk aspect daarvan is de verbondenheid van Nederlandse onderzoekers wereldwijd, en in het bijzonder in Europa. Met de XS Europa call levert het AiNed programma hier een stevige bijdrage aan.
Lees meer
Gepubliceerd: 14-02-2024