Home » Huidige calls » AiNed MIT AI-call 2024 (RVO)

AiNed MIT AI-call 2024 (RVO)

De landelijke AiNed MIT AI-call (RVO 2024) voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb start op dinsdag 19 maart 2024. Het doel van deze MIT-regeling is de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Het totale subsidiebudget voor de AiNed MIT AI-call 2024 is 3,55 miljoen euro.

Doel AiNed MIT AI-call

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, maakt de AiNed MIT AI-call onderdeel uit van het Nationaal Groeifonds programma AiNed.

Voor wie

Werkt u samen met andere mkb-ondernemers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen op het gebied van AI? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

Bent u op zoek naar startups om een projectvoorstel mee in te dienen voor deze call? Bezoek dan ter inspiratie ook de Nederlandse selectie startups van het European AI Startup Landscape. Op zoek naar informatie hoe een projectvoorstel kan worden ingevuld? Lees dan onder meer de interviews met diverse startups hoe zij gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling. Via de website van RVO vindt u tevens een overzicht van projecten die met behulp van deze regeling tot stand zijn gekomen.

Planning

De AiNed MIT AI-call start op 19 maart 2024, indienen is mogelijk tot en met 7 mei 2024. U kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot R&D samenwerkingsproject. Op de website van RVO vindt u vanaf 19 maart 2024 gedetailleerde informatie over de planning en de voorwaarden van deze call.

Belangrijke documenten

De tekst van de call en overige informatie over de voorwaarden en planning vindt u vanaf 19 maart 2024 op de pagina van RVO. Kijk hier voor alle informatie over deze call for proposals.

Budget

In het AiNed programma is voor de AiNed MIT AI-call 2024 3,55 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Contactpersonen

Edwin Kuipers

edwin.kuipers@ained.nl