Home » Huidige calls » Call AiNed XS Europa call 2024 (NWO)

Call AiNed XS Europa call 2024 (NWO)

Een sterke AI kennis- en innovatiebasis is voor Nederland van groot belang. Een belangrijk aspect daarvan is de verbondenheid van Nederlandse onderzoekers wereldwijd, en in het bijzonder in Europa. Met de XS Europa call levert het Nationaal Groeifonds AiNed programma hier een stevige bijdrage aan.

Het gaat in deze call om ideeën en initiatieven die gericht zijn op één of meer uitdagingen in secties 3 en 4 van de nationale AI-onderzoeksagenda AIREA-NL én worden vormgegeven in samenwerking met ten minste één buitenlandse Europese samenwerkingspartnerorganisatie.

Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling wordt gehaald. Wat telt is dat elk resultaat, zowel positief als negatief, de wetenschap vooruit helpt. De aanvragen worden anoniem opgesteld, waardoor de beoordeling puur op het onderzoeksvoorstel is gebaseerd. NWO coördineert het selectieproces, kijk op de pagina van NWO voor meer informatie over de call en voorwaarden.

Voor wie

Onderzoekers die hoogleraar, lector en/of gepromoveerd zijn. mogen een aanvraag indienen als zij een bezoldigde aanstelling voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd hebben bij één van deze organisaties.

Planning

Er zijn voor NGF AiNed XS Europa voor het indienen van aanvragen vier deadlines gespecificeerd in 2023‐24. De eerste twee deadlines zijn verstreken. De eerstvolgende deadline is 18 april 2024 voor 14.00 uur.

Documenten

Op de financieringspagina van NWO vindt u meer informatie over het indienproces en de benodigde formulieren om uw aanvraag in te dienen.

Budget

Voor een aanvraag in deze call for proposals kan in totaal maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal € 3.200.000. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over vier pakketten met aanvragen, en daarna gelijk verdeeld over twee groepen.

Contactpersonen

NWO

NGF-AiNedXS@nwo.nl