Home » Huidige calls » Call AiNed ELSA Labs 2024 (NWO)

Call AiNed ELSA Labs 2024 (NWO)

Categorie: 

AI is een systeemtechnologie die in de afgelopen jaren wereldwijd op hoog tempo verandering teweeg heeft gebracht. De impact van AI op de economie en maatschappij is groot en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische (E), juridische (L), maatschappelijk en economische (S) vraagstukken (A) op.

Het Nationaal Groeifonds programma AiNed geeft door de call AiNed ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats aangezien de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van economisch kansen hand-in-hand moeten gaan. Deze call richt zich op de volgende toepassingsgebieden:

  • Energie en duurzaamheid
  • Gezondheid en zorg
  • Mobiliteit, transport en logistiek
  • Technische industrie

Doel van ELSA Labs

Het doel van de call for proposals AiNed ELSA Labs is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan methoden, technieken en tools voor het realiseren van mensgerichte AI. Met mensgerichte AI wordt hier bedoeld: AI in dienst van de mens en het algemeen belang.

De AiNed ELSA Labs richten zich op onderzoek aan de hand van specifieke publieke en/of private casussen in de vier gekozen toepassingsgebieden waarvan de bevindingen bijdragen aan het hierboven genoemde doel. In het projectvoorstel voor een ELSA Lab komt naar voren dat de ELSA aspecten en technologie in samenhang worden bestudeerd, dat er AI plaatsvindt op basis van publieke waarden en mensenrechten en er worden kaders en richtlijnen voor de ontwikkeling van mensgerichte AI getoetst en (door)ontwikkeld.

Voor wie

De centrale onderzoeksvraag van een ELSA Lab moet afkomstig zijn van ondernemingen en/of publieke organisaties, waarbij in alle gevallen sprake is van duidelijke en relevante economische impact van het onderzoek.

Planning

De AiNed ELSA Labs call for proposals 2024 is op 12 maart 2024 van start gegaan. De deadline voor het aanmelden van een initiatief bij NWO is dinsdag 7 mei 2024 voor 14:00 uur. De deadline voor het indienen van aanvragen bij NWO is dinsdag 1 oktober 2024 voor 14:00 uur. Raadpleeg de pagina van NWO voor een uitgebreid overzicht van de planning, de deadlines en de diverse bijeenkomsten die voor deze call worden georganiseerd.

Belangrijke documenten (links)

De tekst van de call en overige informatie vindt u op de pagina van NWO. Kijk hier voor alle informatie over deze call for proposals.

Budget

Het budget voor de AiNed ELSA Labs 2024 call for proposals is 6,8 miljoen euro. De verwachting is dat er vier aanvragen kunnen worden gefinancierd, één per toepassingsgebied.

Contactpersonen

NWO

NGF-AiNedELSALabs@NWO.NL

Gijs Beumkes

elsalabs@ained.nl