Home » Huidige calls » Call AiNed InnovatieLabs 2024 (Stichting AiNed)

Call AiNed InnovatieLabs 2024, Stichting AiNed

AiNed versterkt de Nederlandse kennis en innovatiebasis om de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen door het Nederlandse bedrijfsleven en publieke organisaties te bevorderen. Eén van de instrumenten hiertoe is de call AiNed InnovatieLabs. Publiek-private samenwerkingen gericht op de ontwikkeling van AI-innovaties en de daar bijbehorende kennistransfer en -toepassing naar het bedrijfsleven en het sturen van de kennisontwikkeling. Deze call richt zich op de volgende toepassingsgebieden:

  • Energie en duurzaamheid
  • Gezondheid en zorg
  • Mobiliteit, transport en logistiek
  • Technische industrie

Doel van InnovatieLabs

Het doel van InnovatieLabs is AI-kennis van het basisniveau snel te ontwikkelen tot een stadium van technologievalidatie en -demonstratie in specifieke toepassingen. In de AiNed InnovatieLabs wordt AI-kennis en -ervaring vanuit kennisinstellingen en (deep) techbedrijven samengebracht in concrete en bruikbare AI-technieken, modellen, tools en prototypes waarvoor duidelijke behoefte bestaat bij de deelnemende bedrijven.

Voor wie

De AiNed InnovatieLabs richten zich in het bijzonder op het innovatieve midden-en kleinbedrijf (mkb) en startups en scale-ups in de genoemde toepassingsgebieden. Daarnaast op relevante grotere bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Er zijn veel partijen die kunnen deelnemen aan een InnovatieLab. Er worden drie rollen onderscheiden: kernpartners, flexibele partners en het labmanagement. Voor meer informatie verwijzen we u naar de tekst van de call.

Planning

De lanceringsdatum van deze call is 29 februari 2024 en de deadline voor het indienen van het volledige voorstel is gepland op 5 juli 2024. In deze call zijn de volgende bijeenkomsten en deadlines gepland:

29 februari 2024 Lancering call 
19 maart 2024 Webinar voor vragen over het verkort voorstel (terugblik webinar en sheets)
5 april 2024 Deadline voor het indienen van het verkort voorstel
8 april 2024 Co-creatie workshop, 12.30 - 17.00 uur, Malietoren, Den Haag
19 april 2024 Co-creatie workshop, 9.30 - 13.00 uur, Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
15 mei 2024 Pitchsessie, presenteren voorgenomen volledig voorstel
28 mei 2024 Webinar voor het stellen van vragen over het volledige voorstel (terugblik webinar ensheets)
5 juli 2024
23.59 uur
CEST
Deadline voor het indienen van de aanvraag (aanvraagformulier volledig voorstel inclusief
begrotingsformulier en eventuele intentieverklaringen).
Aanvragen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in overweging worden genomen.
september 2024 Verwacht besluit eerste ronde van de AiNed call InnovatieLabs

Belangrijke documenten

Raadpleeg onderstaande documenten voor meer informatie over de call inclusief de voorwaarden:

Budget

Het totale subsidiebudget voor de AiNed InnovatieLabs 2024 call for proposals is ongeveer 21 miljoen euro.

Disclaimer

De Engelse vertalingen zijn uitsluitend bedoeld voor diegenen die het Nederlands niet volledig beheersen. De Nederlandse teksten zijn leidend.

Contactpersonen

Gijs Beumkes

innovatielabs@ained.nl