Home » Nieuws » MIT in de praktijk: Dashmote richt zich op AI-gedreven data-analyses voor het mkb

MIT in de praktijk: Dashmote richt zich op AI-gedreven data-analyses voor het mkb

De digitalisering van het bedrijfsleven verloopt niet bepaald gelijkmatig. Zo waren het lange tijd toch vooral de grote bedrijven die AI-gedreven data-analyses konden laten uitvoeren om op die manier tot nieuwe inzichten te komen die echt het verschil kunnen maken. Als het aan Dashmote ligt, gaat dat snel veranderen en kunnen ook mkb-bedrijven straks volop gebruikmaken van die ‘superpower’.

Als je bij de start van je bedrijf meteen grote corporates als Heineken en Coca-Cola als klanten aan boord hebt, moet je echt wel iets bijzonders te bieden hebben. Toen Dashmote in 2018 een platform introduceerde dat AI-gedreven data-analyses voor bedrijven mogelijk maakte, waren ze dan ook duidelijk een voorloper op dat vlak. “Aanvankelijk waren mijn broer, Dennis, en ik van plan om ons op het mkb te gaan richten”, blikt Stefan Tan, co-founder en CFO van Dashmote terug. “Maar we kwamen er al snel achter dat het makkelijker was om met grote bedrijven te beginnen omdat die over grotere budgetten beschikken om te kunnen investeren.”

Democratisering van de digitalisering

Die strategie bleek succesvol. Al snel was Dashmote - net als hun klanten - wereldwijd actief, waarbij het helpt dat AI-toepassingen vaak meertalig zijn en daardoor relatief eenvoudig in verschillende taalgebieden kunnen worden ingezet. Naast het hoofdkantoor in Amsterdam heeft het bedrijf inmiddels ook kantoren in Shanghai en New York. Maar al die tijd bleven ze nadenken over manieren om hun technologie ook beschikbaar te maken voor mkb-bedrijven. “De democratisering van de digitalisering is iets wat we heel belangrijk vinden”, benadrukt Stefan. “Daarbij merkten we wel keer op keer dat mkb-ondernemers nog niet zo bezig waren met AI. En de weinigen die er wel mee aan de slag gingen, kwamen er al snel achter dat het erg lastig was om op een goede manier AI-gedreven data-analyses uit te laten voeren. Dat begon al met het feit dat ze meestal niet over voldoende data beschikten om uitgebreide analyses te laten doen. En de data die ze hadden, stond vaak vol persoonlijke informatie, waarbij het een enorme klus was om al die data te anonimiseren. Veel drempels dus.”

Oplossing voor het privacyprobleem

Maar dat was toen. Inmiddels ziet de digitale wereld er alweer totaal anders uit. Dankzij de opkomst van generatieve AI-toepassingen, zoals ChatGPT, kan nu ook het grote publiek op een laagdrempelige manier gebruikmaken van AI. Daarbij merkt Stefan dat ook mkb-ondernemers momenteel veel meer openstaan voor AI-toepassingen. En het privacyprobleem? Daar bestaan ook al geavanceerde oplossingen voor. Zo is er in Amsterdam een bedrijf, Syntho, dat een AI-tool heeft ontwikkeld dat privacygevoelige informatie omzet in synthetische data. Die bewerkte datasets lenen zich nog steeds goed om analyses mee te doen, maar zijn op geen enkele manier naar individuele personen te herleiden. En nu wil het toeval dat Wim Kees Janssen, CEO en co-founder van Syntho, een oud-studiegenoot van Stefan is. “Toen we elkaar vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer eens tegenkwamen en in gesprek raakten, werd het ons allebei al snel duidelijk dat een samenwerking iets moois op zou kunnen leveren.”

Toekenning van MIT-subsidie voor innovatieversnelling

Zowel Dashmote als Syntho waren al bekend met de Nederlandse AI Coalitie en waren daardoor ook al op de hoogte van het bestaan van de MIT AI-regeling. Ze dienden een aanvraag in en kregen vervolgens een subsidiebedrag gehonoreerd dat ze in staat stelden om de eerste stappen te zetten richting een AI-gedreven data-analyse-tool voor mkb-bedrijven. Stefan: “We hadden de bouwstenen daarvoor al in huis, dus het was niet zo dat we from scratch moesten beginnen. Maar mkb-ondernemers zijn wel een nieuwe doelgroep voor ons. Dankzij de toegekende subsidie kunnen we nu via een pilot de eerste stappen in die wereld zetten en testen wat daar wel en wat juist niet werkt.”

Concurrentiepositie versterken

De pilot waar Stefan het over heeft richt zich momenteel op restauranteigenaren. Door een slimme combinatie van verschillende AI-technologieën, waaronder data matching en Large Language Models, hebben zo’n vijftig Nederlandse restaurants momenteel de beschikking over een door Dashmote ontwikkeld platform, dat gebruikmaakt van door Syntho gesynthetiseerde data. De deelnemers aan de pilot zijn daardoor in staat om uit grote hoeveelheden data precies de inzichten te verkrijgen die ze nodig hebben om hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun concurrentiepositie te versterken.

Daarbij gaat het om inzichten op veel verschillende vlakken: van het identificeren van populaire gerechten tot aan suggesties voor prijsstrategieën. Eén van de deelnemende restaurants die op basis van de inzichten specifieke aanpassingen doorvoerde, behaalde daarna een omzetstijging van 20 procent. Veelbelovend dus. Daarbij geeft Stefan aan dat de tool direct in meer dan dertig landen beschikbaar is en dat er volgend jaar een uitbreiding naar meerdere sectoren volgt, waaronder Retail en de gezondheidszorg.

Meer informatie?

Interesse in meer informatie over de activiteiten van Dashmote? Bezoek hun website of stel uw vragen per mail aan Stefan Tan.

Interesse in de MIT-regeling?

Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. De AiNed MIT AI call om de kloof tussen de kennisbasis en toepassing van AI-innovaties te overbruggen, wordt ondersteund vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed. Deze regeling wordt jaarlijks herhaald tot en met 2026. Via onze website blijft u op de hoogte.

Gepubliceerd05/02/2024
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd05/02/2024
Delen: