Home » Nieuws » Ontwikkeling AiNed Ketenproject gestart

Ontwikkeling AiNed Ketenproject gestart

Voor innovatie in AI is het essentieel technologische en niet technologische aspecten tegelijkertijd te ontwerpen. Veel innovatie gebeurt nog binnen een of twee organisaties terwijl veel meer partijen direct betrokken zijn bij het onderzoek, de ontwikkeling en toepassing van AI.

 

Daarom komt Stichting AiNed met een multidisciplinaire aanpak waarin technologische, economische, sociale, juridische aspecten vanaf de start zijn meegenomen, De waardeketen is daarbij het uitgangspunt.

Een ketenproject brengt partijen langs de waardeketen in een sector bijeen om tot een doorbraak in een AI-toepassing te komen geënt op een open en transparant marktmodel. Een project is pas een ketenproject als actoren van systemen, regulering en wetenschap samenwerken om een specifiek markt/systeem-faalmechanisme op te lossen in het realiseren van een AI-toepassing. En zich daarbij richt op een samenwerkingsmodel tussen verschillende partijen in de (data, model en algoritme) waardeketen dat als rolmodel kan fungeren voor het open en transparant marktmodel.

Uitgangspunten en selectie ketenproject

Het AiNed programma financiert in de loop van 2023 één ketenproject vanuit de Nationaal Groeifonds middelen. De uitgangspunten voor ketenprojecten en het plan van aanpak om tot de selectie van één ketenproject te komen, zijn gelanceerd in het Programmateam van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).

Interesse?

Bedrijven en andere organisaties die een initiatief voor een ketenproject willen lanceren, of een bijdrage kunnen leveren aan de ketenprojecten die in ontwikkeling zijn, wordt geadviseerd kennis te nemen van de uitgangspunten en het plan van aanpak (zie informatiebrochure, het format en de FAQ’s (update september 2022)), U kunt vervolgens contact opnemen met de relevante werkgroep of AI-hub van de Nederlandse AI Coalitie. Voor de selectie van ketenprojecten zal niet gewerkt worden met een NWO call of een tender via RVO.

Gepubliceerd23/08/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd23/08/2022
Delen: