Home » Over AiNed » Raad van Toezicht AiNed

De Raad van Toezicht van Stichting AiNed heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord voor het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Cees Oudshoorn, voorzitter
  • Cisca Wijmenga
  • Geert-Jan van der Snoek
  • Lousewies van der Laan
  • Rina Joosten-Rabou
  • Sander Ruiter, secretaris

Cees Oudshoorn, voorzitter Raad van Toezicht

Cees Oudshoorn is directeur van VNO‑NCW en algemeen directeur van de werkorganisatie van VNO‑NCW en MKB‑Nederland. In november 2000 startte hij zijn carrière bij VNO-NCW als directeur Economische Zaken. Hij heeft in de afgelopen periode diverse rollen en nevenfuncties vervuld, waarbij hij ondernemend Nederland vertegenwoordigt en deze belangen behartigt. Zo is hij onder meer lid van de Sociaal Economische Raad sinds 2016 en voorzitter van het Strategieteam van de Nederlandse AI Coalitie sinds 2019.

Cees Oudshoorn: “AI is de grootste technologische gamechanger van deze eeuw. Het wordt de nieuwe motor waarmee landen hogere brede welvaart gaan bereiken. Nederland kan het zich niet permitteren hiermee achter te lopen. Met een oude pruttelende en vastlopende motor kunnen we de toekomst niet aan. Met de  beschikbare middelen uit het Groeifonds kan een goede start worden gemaakt met de AI-transformatie van Nederland. We zijn gemotiveerd hier een succes van te maken. Om Nederland te laten blijven behoren tot de meest welvarende en gelukkige landen ter wereld”.  

Cisca Wijmenga, lid Raad van Toezicht

Cisca Wijmenga is een Nederlandse hoogleraar Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij is tevens de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen sinds de oprichting in 1614. Ze studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1993 cum laude aan de Universiteit Leiden.

Aansluitend deed ze postdoc-onderzoek in het laboratorium van de Amerikaans geneticus Francis Collins. In 2012 werd ze benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en ontving in 2015 de Spinozaprijs.

“Mijn onderzoek is altijd enorm datagedreven geweest en ik was één van de eersten in Nederland die in 2000 de potentie van genomics en big data zag" aldus Cisca Wijmenga. "Intussen is bijna alles om ons heen datagedreven en wordt kunstmatige intelligentie op tal van terreinen ingezet hetgeen in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het is belangrijk dat Nederland maximaal inzet op kunstmatige intelligentie. Echter, dit moeten we wel op een verantwoorde manier doen. Ik zet me daarom graag in als toezichthouder van de Stichting AINed om hieraan bij te dragen”.

Geert-Jan van der Snoek, lid Raad van Toezicht

Geert-Jan van der Snoek is topondernemer en onder meer voormalig CEO van Telegraaf Media Groep, Sky Radio Group, NDC mediagroep, Breens Network en onder andere Chief Transformation Officer bij Schuitema/C1000. Eerder was hij jarenlang verbonden aan KPMG en verantwoordelijk voor de Technology, Media & Telecom sector.

Momenteel is hij als managing partner verbonden aan Merx Enterprises, dat zich als management- en investeringsmaatschappij richt op het opbouwen, structureren en optimaliseren van impactvolle bedrijven bij hun (digitale) transformatie, gekoppeld aan specifieke UN Sustainable Development Goals. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Digitaliseringscommissie van VNO-NCW I MKB Nederland en toezichthouder bij meerdere (internationale) organisaties en charities.

Hij is betrokken bij verschillende digitale transformatie ontwikkelingen in Nederland en internationaal én anderzijds bij duurzaamheidsinitiatieven rondom waterstof en stikstof. Hierbij is hij altijd op zoek naar ondernemende- en innovatieve manieren om positieve verandering te stimuleren. Vandaaruit wordt hij regelmatig gevraagd door verschillende media en onderwijsinstellingen om zijn input te geven over belangrijke digitale- en duurzaamheidthema’s.

Geert-Jan van der Snoek: “The future is not what will happen, but what we will do today”.

Lousewies van der Laan, lid Raad van Toezicht

Lousewies van der Laan is CEO van Transparency International Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond. Hiervoor was ze onder andere lid van de Tweede Kamer en het Europees Parlement en lid van de bestuursraad van ICANN. Ze studeerde Rechten in Leiden en International Economics in Bologna. Ze is lid van de Adviesraad van Alert Online en ambassadeur voor The Netherlands Internet Governance Forum, de Stichting Positive Minds en de Trombose Stichting.

“AI is een systeemtechnologie die onze wereld fundamenteel gaat veranderen. Als we vooraf definiëren hoe die wereld er uit moet zien, kunnen we de kansen grijpen en risico’s mitigeren", aldus Lousewies van der Laan. "Wat mij betreft is die wereld vreedzamer, rechtvaardiger en zorgzamer dan nu. Als Nederland publiek geld uitgeeft aan innovatie, dan moeten die projecten de samenleving dienen en altijd de rechtsorde en menselijke waardigheid centraal stellen.”

Rina Joosten-Rabou, lid Raad van Toezicht

Rina Joosten-Rabou is een serie ondernemer die bedrijven in zowel Europa als Azië bouwt. Ze wordt gedreven door het creëren van betekenisvolle menselijke en maatschappelijke impact door middel van technologie. Rina is CEO van Pera en werkt aan onderzoek op het gebied van machine learning en natuurlijke taalverwerking met toepassingen in HR.

Rina adviseert de OECD op het gebied van AI en Toekomst van Werken, stond aan de wieg van de Taskforce AI in Nederland (die resulteerde in de Nederlandse AI Coalitie) en ze dient als Commissaris binnen technologiebedrijven. Daarvoor bekleedde ze verschillende managementposities bij DSM en heeft ze een Master of Science van de Universiteit van Groningen. In de Raad van Toezicht representeert ze startups en scale-ups.


Rina Joosten-Rabou: “Startups vormen de schakel tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen, die van nut zijn voor velen van ons. Ze creëren daarnaast ontzettend veel banen. Gezien het internationale speelveld van AI is het van cruciaal belang dat Nederlandse startups leidend kunnen zijn. Daar zet ik mijn kennis en internationale netwerk graag voor in”.

Sander Ruiter, secretaris Raad van Toezicht Stichting AiNed

Sander Ruiter is naast zijn rol als secretaris van de Raad van Toezicht directeur van Stichting AiNed. Hij zet zijn ervaring met veel enthousiasme in voor de uitvoering van het AiNed programma. De afgelopen jaren was Sander betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie als Coalitiesecretaris.

"Als directeur werk ik met plezier aan de opbouw van Stichting AiNed dat belast is met de integrale coördinatie en uitvoering van het meerjarenprogramma”, aldus Sander Ruiter.