Home » Nieuws » Start AiNed InnovatieLabs call 2024: oproep aan mkb om samen impact te maken met direct toepasbare AI

Start AiNed InnovatieLabs call 2024: oproep aan mkb om samen impact te maken met direct toepasbare AI

Met de vandaag geopende AiNed InnovatieLabs 2024 call for proposals nodigt AiNed het Nederlandse innovatief mkb, startups en scale-ups uit om samen met relevante grotere bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties AI-methoden en -tools te ontwikkelen. Om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Voor deze call is ongeveer 21 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Doel AiNed InnovatieLabs

Het doel van InnovatieLabs is AI-kennis van het basisniveau snel te ontwikkelen tot een stadium van technologievalidatie en -demonstratie in specifieke toepassingen. In de AiNed InnovatieLabs wordt AI-kennis en -ervaring vanuit kennisinstellingen en (deep) techbedrijven samengebracht in concrete en bruikbare AI-technieken, modellen, tools en prototypes waarvoor duidelijke behoefte bestaat bij de deelnemende bedrijven.

Voor wie

De AiNed InnovatieLabs call 2024 richt zich op vier specifieke toepassingsgebieden: (1) energie en duurzaamheid, (2) gezondheid en zorg, (3) mobiliteit, transport en logistiek en (4) technische industrie. Dit biedt een breed scala aan kansen voor bedrijven in deze sectoren om deel te nemen aan innovatieve projecten. De labs zijn open voor diverse partijen, waaronder innovatieve mkb-bedrijven, startups en scale-ups samen met relevante grotere bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Brede missie

De beoogde impact van de AiNed InnovatieLabs sluit naadloos aan op de bredere missie van het Nationaal Groeifonds AiNed programma om Nederland te positioneren als een toonaangevende speler in verantwoorde AI-ontwikkeling en -toepassing. Door te investeren in onderzoek, innovatie en transitie om AI-gedreven oplossingen te ontwikkelen die positieve veranderingen mogelijk maken. Om zo samen te bouwen aan een duurzame en welvarende toekomst met AI.

Interesse?

Bezoek deze pagina voor meer informatie over de AiNed InnovatieLabs call 2024 en de bijbehorende voorwaarden en planning. Heeft u interesse? Neem dan deel aan het webinar waarin deze call wordt toegelicht en er gelegenheid is vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar op 19 maart 2024.

Vandaag is ook de AiNed Learning Communities call 2024 van start gegaan, raadpleeg het nieuwsbericht en de pagina voor meer informatie over deze call for proposals.

Gepubliceerd29/02/2024
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd29/02/2024
Delen: