Home » Nieuws » Vooraankondiging AiNed InnovatieLabs (2024 Stichting AiNed call)

Vooraankondiging AiNed InnovatieLabs (2024 Stichting AiNed call)

AiNed versterkt de Nederlandse kennis en innovatiebasis om de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen door het Nederlandse bedrijfsleven en publieke organisaties te bevorderen. Eén van de instrumenten hiertoe is de inzet van AiNed InnovatieLabs.

InnovatieLabs zijn publiek-private samenwerkingen gericht op de ontwikkeling van AI-innovaties en de daar bijbehorende kennistransfer en -toepassing naar het bedrijfsleven en het sturen van de kennisontwikkeling. De AiNed InnovatieLabs richten zich in het bijzonder op het innovatieve midden-en kleinbedrijf (mkb) en start- en scale-ups in de hieronder genoemde toepassingsgebieden.

Doel en uitgangspunten

Het doel van deze labs is om AI-kennis van het basisniveau snel te ontwikkelen tot een stadium van technologievalidatie en -demonstratie in specifieke toepassingen. In de AiNed InnovatieLabs wordt AI-kennis en -ervaring vanuit kennisinstellingen en (deep) techbedrijven samengebracht in concrete en bruikbare AI-technieken, modellen, tools en prototypes waarvoor duidelijke behoefte bestaat bij de deelnemende bedrijven.

Dit stelt deze bedrijven in staat om AI-innovaties sneller en effectiever naar de markt te brengen. Deze aanpak levert tevens nieuwe vragen op waarmee de participerende kennisinstellingen en (deep) tech bedrijven hun onderzoek en ontwikkeling kunnen sturen.

Toepassingsgebieden

Een InnovatieLab focust op een specifiek toepassingsgebied en selecteert bewust AI-technologiethema’s die relevant en urgent zijn voor innovaties in dit toepassingsgebied. De gekozen toepassingsgebieden voor deze call zijn (1) gezondheid en zorg, (2) mobiliteit, transport en logistiek, (3) technische industrie en (4) energie en duurzaamheid.

Voor wie is het InnovatieLab?

Er zijn veel partijen die kunnen deelnemen aan één van de InnovatieLabs. Er worden daarbij twee rollen onderscheiden: kernpartners en flexibele partners. Naast deelnemende partijen is er een derde belangrijke rol het management van het InnovatieLab. Deze rollen worden nader uitgelegd in de informatiebrochure.

Subsidieregeling en planning

Het totale subsidiebudget voor de AiNed InnovatieLabs 2024 call for proposals is ongeveer 21 miljoen euro. Er worden twee ronden van toekenning georganiseerd. Naar verwachting zal de eerste ronde van deze call for proposals in het eerste kwartaal van 2024 worden gelanceerd met als streven om voor de zomer de eerste InnovatieLabs toe te kennen.

Interesse?

Bekijk de informatiebrochure voor meer informatie over de voorgenomen inhoud van de call, de uitgangspunten en voorwaarden. De aankondiging van de call zal worden gecommuniceerd via de website van AiNed. De inhoud van dit nieuwsbericht en de informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de definitieve regeling en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan te ontlenen.

Gepubliceerd22/12/2023
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd22/12/2023
Delen: