Home » Nieuws » Vooraankondiging AiNed Learning Communities (2024 Stichting AiNed call)

Vooraankondiging AiNed Learning Communities (2024 Stichting AiNed call)

AI als systeemtechnologie heeft grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide mensen. De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dit tempo niet bij kan houden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen.

Learning Communities rondom AI richten zich op de optimale aansluiting tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk leren van toegepaste AI-use cases staat daarbij centraal. Zo worden innovatieve mkb-bedrijven en instellingen geholpen om gebruik te maken van AI.

Wat is een Learning Community?

AiNed Learning Communities zijn strategische meerjarige samenwerkingen die zich richten op het versterken van het nationale AI-ecosysteem. Ze werken cyclisch aan cases die gezamenlijk worden geformuleerd op basis van de behoeften van het mkb. Deze cases worden in 6 tot 9 maanden opgepakt door werknemers, studenten, docenten en onderzoekers.

Doel en uitgangspunten

Het doel van een Learning Community is om een hoogwaardige en diverse AI-talentpool te creëren en te behouden, die in staat is om de kansen en uitdagingen van AI te benutten en aan te pakken. Dit wordt bereikt door het vergroten van de instroom en doorstroom van AI-professionals en -studenten, het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van het AI-onderwijs, en het bevorderen van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking.

Learning Communities beogen bedrijven en overheden te helpen om sneller werknemers met AI-kennis en kunde op het juiste niveau te vinden, en stellen ondernemingen in staat het netwerk van Learning Communities te gebruiken om hun medewerkers bij en om te scholen met relevante AI-kennis en kunde.

Sterke regionale community

Deze aanpak bevordert niet alleen de groei van individuen, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een sterke en dynamische regionale community. Deze privaat-publieke community biedt een lang termijnperspectief voor het benutten van de kansen voor ondernemingen die AI als sleuteltechnologie met zich meebrengt. Het is belangrijk dat deze samenwerking blijft bestaan en zich aanpast aan de snelle ontwikkelingen in deze sector.

Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden voor deze call zijn (1) gezondheid en zorg, (2) mobiliteit, transport en logistiek, (3) technische industrie en (4) energie en duurzaamheid.

Subsidieregeling en planning

Het totale subsidiebudget voor de AiNed Learning Communities 2024 call for proposals is ongeveer 30 miljoen euro, die in twee rondes zal worden toegekend. Naar verwachting zal de eerste ronde call for proposals rond begin van het eerste kwartaal in 2024 worden gelanceerd met als streven voor de  zomer van 2024 de eerste aanvragen te honoreren. Hiertoe dienen de voorstellen voor het eind van het eerste kwartaal ingediend te zijn.

Interesse?

Bekijk de informatiebrochure voor meer informatie over de voorgenomen inhoud van de call, de uitgangspunten en voorwaarden. De aankondiging van de call zal worden gecommuniceerd via de website van AiNed. De inhoud van dit nieuwsbericht en de informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de definitieve regeling in samenspraak met RVO en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan te ontlenen.

Gepubliceerd22/12/2023
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd22/12/2023
Delen: