Home » Nieuws » Vooraankondiging AiNed XS Europa call voor versterking kennis- en innovatiebasis

Vooraankondiging AiNed XS Europa call voor versterking kennis- en innovatiebasis

Het AiNed programma streeft naar versterking van de AI kennis- en innovatiebasis in Nederland. Een belangrijk aspect daarvan is de verbondenheid van Nederlandse onderzoekers wereldwijd, en in het bijzonder in Europa.

Op die manier profileert Nederland zich in Europa als een sterk en aantrekkelijk AI-ecosysteem. Tevens brengt het Nederlandse kennisinstellingen en de daarmee verbonden bedrijven in een sterkere positie om bijdragen te leveren aan Europese AI-technologie-ontwikkeling, toepassing en wetgeving. Daarnaast vergroot het de kans op deelname aan Europese AI- programma’s voor Nederlandse organisaties.

Doel AiNed XS Europa call

Het doel van het AiNed XS Europa programma is daarom gericht op het stimuleren van Europese onderzoekssamenwerking met invloedrijke partnerorganisaties in AI. Hierbij komen projectvoorstellen in aanmerking die fundamenteel of toegepast grensverleggend ingaan op de AI-onderzoeksuitdagingen in secties 3 en 4 van de nationale AI onderzoeksagenda AIREA-NL. Risicovolle vraagstellingen of aanpakken worden gewaardeerd waarbij niet op voorhand vast staat of de beoogde doelstelling wordt gehaald.

Aanpak

Een AiNed XS Europa project bestaat uit een samenwerking tussen één aanvrager bij een Nederlandse kennisinstelling en ten minste één buitenlandse Europese samenwerkings-partnerorganisatie. Een buitenlandse Europese samenwerkingspartnerorganisatie is gedefinieerd als een organisatie met een rechtsvorm, gevestigd in Europa, buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

Meer informatie

NWO coördineert het selectieproces. Naar verwachting zal deze call voor het einde van Q2 in 2023 worden gelanceerd. Raadpleeg de informatiebrochure voor meer informatie.

Gepubliceerd24/03/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd24/03/2023
Delen: