Grote belangen en kansen voor Nederland met AI

Artificiële Intelligentie (AI) heeft zich ontwikkeld tot een systeemtechnologie die tal van andere innovaties mogelijk maakt. Bedrijven zien kansen met AI-toepassing en in maatschappelijke missies levert AI-technologie een centrale bijdrage aan oplossingen.

Doelstelling

Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie. Een zo groot mogelijk deel van de potentiële economische groei en herstel van 1,6% bbp wordt gerealiseerd (geschat door McKinsey Global Institute’ 2020). Het programma stelt Nederland in staat strategisch grip te houden op de wijze waarop en voorwaarden waaronder AI wordt toegepast.

Lees meer

Knelpunten en oplossingsrichtingen

Nederland heeft een goede uitgangspositie op het gebied van machine leren, hybride AI-systemen en verantwoord gebruik van AI. Maar een succesvolle benutting van het potentieel van AI gaat niet vanzelf. Dit komt door knelpunten op het terrein van innovatie, de kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen.


Lees meer

Aanpak

De knelpunten worden in onderlinge samenhang aangepakt via grootschalige projecten met een unieke lerende en integrale ketenaanpak. Hierbij staat mensgerichte AI voorop. Partijen in de quadrupel helix werken samen: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Dit levert AI-gebaseerde oplossingen, van duurzame energievoorziening tot optimale mobiliteit, en van betrouwbare media tot betaalbare gezondheidszorg.


Lees meer

Publieke investering

Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie. Het Nationaal Groeifonds heeft aan het AiNed programma een budget van 204,5 miljoen euro toegekend.

Lees meer