Home » Aanpak » Mensen en vaardigheden

Mensen en vaardigheden

De razendsnelle ontwikkelingen in AI zijn ook te zien op de arbeidsmarkt. Specialistische opleidingen en opleidingen in toepassingsgebieden waar AI kansrijk kan worden toegepast kunnen de benodigde snelle groei in tempo en schaal nauwelijks aan. Voor de reeds werkende professionals geldt dat zij zich in hoog tempo nieuwe AI-kennis en kunde eigen moeten maken omdat AI hun sector en hun werkveld ingrijpend zal veranderen.

In dit deelprogramma staat praktijkgerichte AI-ontwikkeling, onderwijs en training centraal, voor studenten en voor werknemers werkzaam bij innovatieve en early adopting MKB-bedrijven en (semi-)publieke organisaties. Het deelprogramma bevat de volgende programmaonderdelen:

AiNed Learning communities voor consortia van bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen

Learning communities bereiken een schaalsprong in AI-opleidingen door leren, innoveren en werken van werknemers en studenten in samenhang met elkaar plaats te laten vinden. Er wordt gewerkt aan praktijkgerichte innovatie en opleiding, en doorvertaling van nieuwe kennis naar onderwijs- en scholingsprogramma’s. Daarbij staat het gezamenlijk onderzoeken en werken aan use cases van MKB-bedrijven centraal in intensieve, kortcyclische en doelgerichte activiteiten. Waar relevant betrekken de learning communities kennis en ervaring van AiNed Innovatielabs en ELSA Labs.

 

 

Een netwerk van te vestigen AI learning communities sluit direct aan bij regionaal MKB en regionale focus van AI-toepassingen. De aanzet voor dit netwerk is gemaakt met steun van de NL AIC vanuit de kickstartfinanciering in het SIA Pilotprogramma Applied AI Learning communities. In 2023 en 2024 is een subsidiebudget beschikbaar van € 30 miljoen voor het vestigen van minstens 10 AI-learning communities.

Meer informatie volgt wanneer de details over de call voor learning communities bekend zijn.

AiNed Opleidingsvoucher voor bedrijven en publieke organisaties

Dit programmaonderdeel stelt een subsidie van totaal € 18 miljoen beschikbaar voor de training en (om-)scholing en certificering van 14,000 werknemers bij bedrijven en publieke organisaties.

Meer informatie volgt wanneer de details bekend zijn.

 

 

Publicatiedatum september 2022.