Home » Aanpak » Proof of concept ketenproject Health AI

Proof of concept ketenproject Health AI

Artificiële intelligentie (AI) kan de zorg beter maken en betaalbaar houden. Algoritmen hebben het potentieel om patronen in data te vinden die zelfs niet zichtbaar zijn voor heel ervaren dokters. Bovendien kan AI een rol spelen in preventieve zorg en het optimaliseren van zorgprocessen. Maar om passende AI voor de zorg te ontwikkelen, moet er veel, relevante en goede data beschikbaar zijn. In dit Proof of Concept (PoC) wordt als concreet resultaat een nieuw AI-prototype ontwikkeld, waarbij gebruikmaakt van een grote hoeveelheid medische beelden die verspreid staan over vijf Nederlandse ziekenhuizen (Maastricht UMC+, Radboud umc Nijmegen, NKI Amsterdam, Isala Zwolle, UMC Groningen). Dit wordt op een baanbrekende manier gedaan, waarbij de data het ziekenhuis niet verlaat en dus de privacy van de patiënt optimaal wordt beschermd. Philips, Medical Data Works en TNO leveren de technologie hiervoor.

Optimale interventiekeuze voor patiënten

De innovatieve AI-toepassing die wordt ontwikkeld en gedemonstreerd, maakt het mogelijk om op basis van een standaard medisch beeld (CT scan) de gevoeligheid van een longtumor voor verschillende behandelsoorten te kunnen voorspellen en daarmee de beste interventiekeuze per patiënt te kunnen bieden. Dit zal snel impact hebben op longkankerpatiënten door de betrokkenheid van industriële partners die de AI op de markt kunnen brengen.

Ontwikkeling AI-platform voor gezondheidsdata

Naast dit concrete resultaat, wordt in het ketenproject samen met stakeholders in heel Nederland het Health AI-platform opgeleverd, wat het eerste marktmodel voor gezondheidsdata zal lanceren. Hierin kunnen burgers, patiënten, overheden, bedrijven en kennisinstellingen op een schaalbare, verantwoorde en duurzame manier gebruikmaken van deze data, rekening houdend met Europese waardes. Het is cruciaal dat dit zo snel mogelijk gebeurd aangezien Nederland en Europa achterop dreigen te raken bij andere wereldspelers zoals USA, China, India, omdat AI-innovators hier veel moeilijker aan data kunnen komen. Door nu de beschikbaarheid van de gezondheidsdata te verbeteren, worden meer wetenschappelijke en economische activiteiten rondom ‘Health AI’ gecreëerd. Met als resultaat betere en meer gepersonaliseerde zorg voor Nederlandse patiënten dankzij de algoritmen die in deze PoC worden ontwikkeld.