Home » Aanpak » Samenwerking in het ecosysteem

Samenwerking in het ecosysteem

Deelprogramma Samenwerking in het ecosysteem

Het AiNed programma is georganiseerd in verschillende programmaonderdelen met hun eigen specialisme gericht op kennis, innovatie, onderwijs, training, en het toepasbaar maken van AI-oplossingen. Het succes van het programma als geheel wordt echter in hoge mate bepaald door de samenhang, samenwerking en de integrale aanpak van de onderdelen. Dit deelprogramma heeft als doel om een duurzame ontwikkeling van en implementatie van kennis en ervaring in AI-toepassingen te borgen. Het richt zich daarbij op de orkestratie van integratie, en consolidatie van kennis en ervaring in een duurzaam ecosysteem.

Het deelprogramma kent de volgende programmaonderdelen:

AiNed Verbindende netwerken voor de NL AIC en AI-hubs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) geeft haar activiteiten vorm via gebruikersplatformen. Deze community gedreven platformen dragen bij aan het verankeren van inhoudelijke (kennis, ervaring, etc.), AiNed resultaten, en aan het versterken van het ecosysteem, door laagdrempelig in te spelen op AI-vraagstukken, gericht op specifieke doelgroepen, en daarmee vanzelfsprekend bijdragend aan de doelstellingen van AiNed. Platformen zijn attractief, concreet, spelen in op een behoefte van een duidelijk omschreven afnemer, en ze zijn toekomstbestendig met een realistische kans op continuïteit.

Vanuit het AiNed programma wordt een aantal NL AIC platformen met subsidie ondersteund. Hiervoor is in totaal € 8,25 miljoen beschikbaar voor de periode 2022-2026. Het voorstel hiervoor wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met het NL AIC Programmateam en het Interhuboverleg.

Meer informatie volgt wanneer bekend is welke NL AIC gebruikersplatformen door AiNed worden ondersteund.

AiNed Raster voor consolidatie van kennis en ervaring

Dit programmaonderdeel dient voor het consolideren en toegankelijk maken van kennis- en ervaringen vanuit specifiek binnen AiNed ontwikkelde kennis op de gebieden van Learning communities, data delen, Nederlandstalige AI, en ELSA aanpak. Per onderwerp is een subsidiebudget van ongeveer € 2 miljoen beschikbaar. Het vormgeven van het AiNed raster is in handen van het AiNed Bestuur in samenspraak met de AiNed Programma-adviesraad.

Meer informatie volgt wanneer de details bekend zijn.

 

 

Publicatiedatum september 2022