Home » Nieuws » Belangrijke impuls voor ondersteuning AI-projecten mkb, uitslag bekend landelijke MIT-regeling

Belangrijke impuls voor ondersteuning AI-projecten mkb, uitslag bekend landelijke MIT-regeling

De uitslag is bekend van de MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb. Er was grote belangstelling en in totaal zijn er maar liefst 85 voorstellen gerangschikt en beoordeeld. Twaalf voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 2.900.000, een belangrijke impuls voor AI-projecten voor en door het mkb.

Deze vanuit de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) geïnitieerde en ondersteunde regeling is in samenwerking met de regionale organisaties opgezet. Het grote animo voor deze regeling vormt een goede basis voor een nieuwe call, die zal worden geïnitieerd in het kader van het AiNed programma van het Nationaal Groeifonds dat door de NL AIC is opgesteld. De regeling is uitgevoerd door RVO en wordt gefinancierd vanuit de kickstartmiddelen die beschikbaar zijn gesteld aan de NL AIC door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt de MIT-regeling verder ondersteund vanuit het AiNed programma.

Nieuwe ronde MIT-regeling in najaar van start

Als uw AI-project deze ronde niet is geselecteerd, dan nodigen we u van harte uit weer deel te nemen aan de volgende ronde. Deze gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start en zal jaarlijks worden herhaald tot en met 2026. Via deze website blijft u op de hoogte.

Versnelde toepassing van AI

De toegekende voorstellen vormen een mooi palet van relevante toepassingen van AI dat voor alle sectoren van de maatschappij relevant is. Van intelligent onderhoud en geautomatiseerde drone inspecties van belangrijke infrastructuur, gezondheidszorg, groen in stadsplanning, analyse van media-uitingen, tot horticultuur en aquacultuur optimalisatie, optimalisatie van scheepvaartroutes en geluidsmeting in de gebouwde omgeving. Ook het gebruik van synthetische (niet persoonlijke) data voor AI-training in vele toepassingen is gehonoreerd.

AiNed wenst de penvoerders (Macomi B.V., Moos International B.V., Deeploy B.V., Lucidminds B.V., Supplai B.V., X-Cago B.V., Gearbox Innovations B.V., AppBakkers B.V., Dashmote B.V., LOBSTER Innovations B.V., eCONOwind B.V., MuniSense B.V.) en hun partners veel succes toe bij de ontwikkeling en toepassing van AI voor Nederland. De voortgang en ervaringen van de projecten worden gevolgd door de NL AIC en zullen vanuit het AiNed programma worden gedeeld.

Gepubliceerd18/07/2022
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd18/07/2022
Delen: