Nieuws

[facetwp facet="categories"]
[facetwp facet="aanpak"]
Datahoeveelheden groeien exponentieel en (AI) algoritmen worden ontwikkeld om informatie uit data te halen en uitdagingen aan te pakken. Dat proces moet echter wel zorgvuldig gebeuren, op een manier waarbij Ethische, Legal (juridisch) en Societal (maatschappelijke) Aspecten (ELSA) uitgangspunten zijn in een mensgerichte AI-benadering.
Lees meer
Gepubliceerd: 09-12-2022
AI biedt veel voordelen voor ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische, juridische, maatschappelijk en economische vraagstukken op. Het AiNed programma geeft door ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats.
Lees meer
Gepubliceerd: 06-12-2022
AiNed, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de AI-hub Brightlands, de NL AIC en NWO organiseren op 1 december 2022 het eerste nationale congres ELSA Labs.
Lees meer
Gepubliceerd: 30-11-2022