Home ยป Toepassen van AI-systemen

Nieuws

[facetwp facet="categories"]
[facetwp facet="aanpak"]
Eén van de twaalf gehonoreerde projecten van de door de Nederlandse AI Coalitie ondersteunde en gefinancierde MIT-regeling in 2022 is het AI-project van AppBakkers samen met 2M.
Lees meer
Gepubliceerd: 23-12-2022
Vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed zal eind 2023 één ketenproject van start gaan. In de voorselectie heeft het bestuur van Stichting AiNed drie veelbelovende projectvoorstellen gekozen voor het uitwerken van een proof of concept (PoC). Zij ontvangen ieder een maximale bijdrage van €150.000.
Lees meer
Gepubliceerd: 22-12-2022
Eén van de twaalf gehonoreerde projecten van de door de Nederlandse AI Coalitie ondersteunde en gefinancierde MIT-regeling in 2022 is het AI-project ‘Realtime Video Analytics on Drones’ ingediend door supplai als penvoerder samen met partner Dutch Drone Company.
Lees meer
Gepubliceerd: 07-10-2022
Het AiNed programma financiert in de loop van 2023 één ketenproject vanuit de Nationaal Groeifonds middelen. De ontwikkeling van het ketenproject is gestart en er is onder meer een veelgestelde vragenoverzicht opgesteld.
Lees meer
Gepubliceerd: 30-09-2022
Voor innovatie in AI is het essentieel technologische en niet technologische aspecten tegelijkertijd te ontwerpen. Daarom komt Stichting AiNed met een multidisciplinaire aanpak waarin technologische, economische, sociale, juridische aspecten vanaf de start zijn meegenomen,
Lees meer
Gepubliceerd: 23-08-2022
De uitslag is bekend van de MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb. Er was grote belangstelling en in totaal zijn er maar liefst 85 voorstellen gerangschikt en beoordeeld.
Lees meer
Gepubliceerd: 18-07-2022