Home » Doelstelling

Doelstelling

Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Met een georkestreerde aanpak gaan meer bedrijven en publieke instellingen aan de slag met de ontwikkeling en toepassing van moderne AI-technologie.

Een zo groot mogelijk deel van de potentiële economische groei en herstel van 1,6% bbp wordt gerealiseerd (geschat door McKinsey Global Institute’ 2020). Het programma stelt Nederland in staat strategisch grip te houden op de wijze waarop en voorwaarden waaronder AI wordt toegepast.

Dankzij het AiNed programma wordt bereikt dat in 2027 Nederland een sterk AI-ecosysteem heeft met hoge innovatiesnelheid voor AI-oplossingen:

  • Het kennisniveau van AI is op alle niveaus in het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij sterk verbeterd.
  • Er zijn oplossingen beschikbaar voor het ontwikkelen van betrouwbare en mensgerichte AI-systemen.
  • Het delen van data voor AI-oplossingen tussen bedrijven onderling en de overheid is sterk vereenvoudigd.
  • Het aantal MKB-bedrijven dat AI ontwikkelt of adopteert, is verdubbeld.
  • En Nederlandse bedrijven hebben AI-producten, processen en diensten ontwikkeld die internationaal impact hebben en waarmee Nederland als excellent AI-land wordt herkend.