Home » Nieuws » MIT-regeling in de praktijk, een interview met Deeploy

MIT-regeling in de praktijk, een interview met Deeploy

Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Eén van de instrumenten om de kloof tussen de kennisbasis en toepassing van AI-innovaties te overbruggen is de MIT-regeling.

 

MIT-regeling 2022

Eén van de twaalf gehonoreerde projecten van de door de Nederlandse AI Coalitie ondersteunde en gefinancierde MIT-regeling in 2022 is het AI-project van Deeploy samen met NiceDay en Councyl.

 

De geestelijke gezondheidszorg is bij uitstek een domein waar menselijke therapeuten het verschil maken. Want voor een effectieve behandeling is een luisterend oor nodig van iemand die zich in de cliënt kan inleven. Maar de inzet van artificiële intelligentie (AI) kan er wel voor zorgen dat ggz-behandelaren er precies op de juiste momenten voor hun cliënten zijn.

Wie momenteel in Nederland mentale problemen heeft en daar hulp voor zoekt, moet geduld hebben. De wachttijden binnen de ggz zijn al jaren hoog. In de zomer van 2022 wachtten er zo’n 80.000 mensen op een aanmeldgesprek of een behandeling. En meer de helft van hen wachtte toen al langer dan 14 weken, de afgesproken maximale wachttijd.

Groeiende groep hulpbehoevenden

De politiek, ggz-instellingen en zorgverzekeraars proberen al jaren een oplossing voor het wachttijdenprobleem vinden. Maar dat is lastig. De ggz heeft namelijk niet alleen grote moeite om voldoende nieuwe therapeuten te werven, maar heeft daarbij ook nog eens te maken met een groeiende groep hulpbehoevenden.

Hoge werkdruk

Ondertussen kan deze situatie tot riskante situaties leiden. Door de hoge werkdruk is het voor ggz-behandelaars een grote uitdaging om voor alle cliënten in te schatten hoe groot de ernst is van hun mentale problemen en wat lastige momenten voor hen zijn. Dat betekent dat ze constant keuzes moeten maken. Welke cliënt heeft snel hulp nodig en wie kan nog wel even wachten?

Samenwerken in een MIT-project

Om tot een AI-oplossing te komen die aan alle eisen en wensen voldoet om bovenstaande uitdagingen op een verantwoorde manier op te lossen, is NiceDay een samenwerking aangegaan met Councyl en Deeploy. Councyl is een bedrijf dat organisaties helpt om kennis van experts op een transparante manier mee te nemen in keuzemodellen. En Deeploy heeft een platform ontwikkeld waarbij AI-beslissingen verklaarbaar en traceerbaar worden. Omdat zij samen een AI-toepassing ontwikkelen die helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem, besloten ze een verzoek in te dienen voor de MIT-regeling. En dat werd gehonoreerd: hun aanvraag werd geselecteerd als 1 van de 12 projecten. Interesse in meer informatie over de aanpak van Deeploy, NiceDay, Councyl en hun ambitie? Lees hier het volledige interview met Jorge Luis Reyes Ortiz van NiceDay en Maarten Stolk van Deeploy.

MIT-regeling vanaf 2023

De volgende ronde van de MIT-regeling om de kloof tussen de kennisbasis en toepassing van AI-innovaties te overbruggen, gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start en zal worden ondersteund vanuit het AiNed programma. Deze regeling zal jaarlijks worden herhaald tot en met 2026. Via deze website en de website van RVO blijft u op de hoogte.

Gepubliceerd08/02/2023
Focusgebieden: 
Delen