Home » Nieuws » Netwerkbijeenkomst NGF projecten 'AI voor welvaart en welzijn'

Netwerkbijeenkomst NGF projecten 'AI voor welvaart en welzijn'

Onlangs heeft de tweede bijeenkomst ‘AI voor welvaart en welzijn’ plaatsgevonden. Een waardevolle en inspirerende netwerkbijeenkomst voor gehonoreerde Nationaal Groeifonds projecten met een substantieel AI-component.

 

Op initiatief van het AiNed bestuur voeren vertegenwoordigers van tien NGF projecten, het Nationaal Groeifonds en de Nederlandse AI Coalitie het gesprek over de ontwikkeling en toepassing van AI, de raakvlakken en waar van elkaar kan worden geleerd of samengewerkt. De groep van tien bestaat uit: CropXR, Digitale Infrastructuur en Logistiek, Digitaliseringsimpuls Onderwijs, GroenvermogenNL, Health-RI, Nationaal Onderwijslab AI, NXTGEN HIGHTECH, Oncode-PACT, Quantum Delta NL en RegMedXB.

 

Doel bijeenkomst

Het doel van deze tweede bijeenkomst was om het gesprek toe te spitsen op AI-innovaties en de Ethical, Legal & Societal aspecten van AI die direct verbonden zijn aan de doorbraken uit de Nationaal Groeifonds projecten. Aanwezigen onderschrijven het belang van het delen van kennis en ervaringen over gezamenlijke onderwerpen om zo de ontwikkeling en toepassing van AI te versnellen als een belangrijke meerwaarde van deze bijeenkomsten. Na een presentatie van het project Digitalisering Onderwijsimpuls over onder meer het gebruik van een ethisch kompas als waardenwijzer, gaven alle aanwezige projecten een korte update over hoe AI hun beoogde doorbraken kunnen versnellen en waar ze tegenaan lopen.

Het is evident dat de potentie van het gebruik van AI groot is en dat we hierbij voor vergelijkbare uitdagingen staan. Zaken als datamanagement, AI-talent, AI governance en wetgeving spelen daarbij een voorname rol. Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat AI & Federated Learning zeer bepalend is voor de ontwikkeling en toepassing van AI. Een volgende keer wordt verder uitgediept hoe dit onderwerp kan worden vormgegeven. Het bestuur van AiNed bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de bijeenkomst en de samenwerking en ziet uit naar het vervolg.

Gepubliceerd20/03/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd20/03/2023
Delen: