Home ยป Nieuws

Nieuws

[facetwp facet="categories"]
[facetwp facet="aanpak"]
Wil je graag een actieve bijdrage leveren aan de versterking van innovatie met AI en de impact daarvan op de maatschappij? Solliciteer dan nu als Program Lead AiNed!
Lees meer
Gepubliceerd: 24-01-2023
Eén van de twaalf gehonoreerde projecten van de door de Nederlandse AI Coalitie ondersteunde en gefinancierde MIT-regeling in 2022 is het AI-project van AppBakkers samen met 2M.
Lees meer
Gepubliceerd: 23-12-2022
Vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed zal eind 2023 één ketenproject van start gaan. In de voorselectie heeft het bestuur van Stichting AiNed drie veelbelovende projectvoorstellen gekozen voor het uitwerken van een proof of concept (PoC). Zij ontvangen ieder een maximale bijdrage van €150.000.
Lees meer
Gepubliceerd: 22-12-2022
Datahoeveelheden groeien exponentieel en (AI) algoritmen worden ontwikkeld om informatie uit data te halen en uitdagingen aan te pakken. Dat proces moet echter wel zorgvuldig gebeuren, op een manier waarbij Ethische, Legal (juridisch) en Societal (maatschappelijke) Aspecten (ELSA) uitgangspunten zijn in een mensgerichte AI-benadering.
Lees meer
Gepubliceerd: 09-12-2022
AI biedt veel voordelen voor ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische, juridische, maatschappelijk en economische vraagstukken op. Het AiNed programma geeft door ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats.
Lees meer
Gepubliceerd: 06-12-2022
AiNed, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de AI-hub Brightlands, de NL AIC en NWO organiseren op 1 december 2022 het eerste nationale congres ELSA Labs.
Lees meer
Gepubliceerd: 30-11-2022
Het bestuur van Stichting AiNed wordt versterkt met Sander Ruiter als directeur (1 oktober 2022) en Willem Jonker als voorzitter van het bestuur (1 november 2022) van Stichting AiNed.
Lees meer
Gepubliceerd: 10-10-2022
Eén van de twaalf gehonoreerde projecten van de door de Nederlandse AI Coalitie ondersteunde en gefinancierde MIT-regeling in 2022 is het AI-project ‘Realtime Video Analytics on Drones’ ingediend door supplai als penvoerder samen met partner Dutch Drone Company.
Lees meer
Gepubliceerd: 07-10-2022
Het AiNed programma financiert in de loop van 2023 één ketenproject vanuit de Nationaal Groeifonds middelen. De ontwikkeling van het ketenproject is gestart en er is onder meer een veelgestelde vragenoverzicht opgesteld.
Lees meer
Gepubliceerd: 30-09-2022
Het doel van het programmaonderdeel Fellowship grants is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om AI-talent.
Lees meer
Gepubliceerd: 26-08-2022