Home » Over AiNed » Bestuur AiNed

Stichting AiNed is opgericht om de implementatie van het AiNed programma vorm te geven. Het bestuur van Stichting AiNed wordt gevormd door een team met veel ervaring in digitalisering en publiek-private samenwerkingsprogramma’s. Aangevuld met een persoonlijke ambitie om de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland te versnellen.

Willem Jonker, voorzitter bestuur Stichting AiNed

Prof. dr. Willem Jonker heeft een brede achtergrond in het ICT-domein, zowel in de industriële sector als de academische wereld. Hij werkte onder andere bij KPN Research, het European Computer industry Research Centre in München en Philips Research, waar hij in 2006 werd benoemd tot Vice President. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Twente. In zijn vorige positie als CEO van EIT Digital in Brussel heeft hij veel ervaring opgedaan met het mobiliseren van een Europees innovatie-ecosysteem op het gebied van digitalisering met een veelheid aan stakeholders.

“Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit mijn kennis en ervaring in deze rol een bijdrage te leveren aan het AiNed programma”, aldus Willem Jonker. “Met de Nederlandse AI Coalitie en de connecties met de bredere nationale en internationale ecosystemen staan we goed opgesteld om AI succesvol in te zetten voor de Nederlandse samenleving."

Inald Lagendijk, bestuurslid Stichting AiNed

Prof.dr.ir. Inald Lagendijk is als Distinguished Professor in Computing-based Society verbonden aan de Faculteit EWI van de TU Delft. Inald heeft meer dan 30 jaar onderzoeks- en onderwijservaring in digitale signaalverwerking, waaronder beeld- en videoverwerking, compressie, zoeken, watermerken, en digitale contentbescherming. Zijn huidige onderzoek richt zich op signaalverwerking en AI met het oog op de bescherming van privacy, data delen, transparantie en veiligheid van algoritmen, en betekenisvolle menselijke controle over autonome intelligente systemen.

Inald Lagendijk: “Ik zet mijn jarenlange ervaring in het leiden van nationale en internationale multidisciplinaire onderzoeksprojecten graag in voor mijn functie als bestuurslid van Stichting AiNed. Voor de implementatie van het meerjarenprogramma AiNed en om de ontwikkeling en toepassing van AI als systeemtechnologie ten volle te kunnen benutten voor Nederland."

Saskia Vlaar, bestuurslid Stichting AiNed

Saskia Vlaar, MSc is econometrist en heeft in haar carrière diverse leidinggevende en bestuurlijke rollen vervuld in zowel de private als semi-publieke sector, zoals bij KPN, TNO en Shell. Allen met een significante innovatieve component gericht op de transformatie van een sector of een deel van een ecosysteem. Naast haar rol bij AiNed is Saskia onder andere vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van SURF, waar ze ook voorzitter is van de Remuneratie-, Benoemings- en Innovatie Commissie. Daarnaast is ze lid van de Raad van Commissarissen van Emixa en de Raad van Toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep, waar ze tevens voorzitter is van de Digitale Transformatie Commissie.

Saskia Vlaar: “Ik ben ervan overtuigd dat het realiseren van een verandering of transformatie op basis van een systeemtechnologie als AI ook vooral mensenwerk is en zet me vanuit dit perspectief graag voor AiNed en haar ambitie in”.

Sander Ruiter, directeur Stichting AiNed

Sander Ruiter is een ervaren programmamanager op het snijvlak van digitalisering en publiek-private samenwerking. Als bedrijfskundige is hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd op de effectiviteit van digitale bedrijfsstrategieën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sindsdien is Sander een geïnspireerde professional die werkt aan economische en maatschappelijke thema’s rondom digitale transitie. Hij heeft 10 jaar ervaring bij de Rijksoverheid en ruim zes jaar in het ICT-bedrijfsleven.

“Mijn ervaring zet ik met veel enthousiasme in voor de uitvoering van het AiNed programma. Als directeur werk ik met plezier aan de opbouw van Stichting AiNed dat belast is met de integrale coördinatie en uitvoering van het meerjarenprogramma”, aldus Sander Ruiter. De afgelopen jaren was Sander betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie als coalitiesecretaris.