Home » Nieuws » Proof of concept fase gestart van geselecteerde ketenprojectvoorstellen AiNed

Proof of concept fase gestart van geselecteerde ketenprojectvoorstellen AiNed

Vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed gaat eind 2023 één ketenproject van start. In de voorselectie heeft het bestuur van Stichting AiNed drie veelbelovende projectvoorstellen gekozen voor het uitwerken van een proof of concept van een AI-toepassing. Zij ontvangen ieder een maximale bijdrage van €150.000. Lees meer over het doel en beoogde resultaat per projectvoorstel.

Doel ketenproject

Een AiNed ketenproject heeft tot doel AI-innovaties in de hele waardeketen mogelijk te maken door partijen langs de waardeketen in een sector bijeen te brengen om een doorbraak te bereiken. De doorbraak omvat de toepassing van AI door de gehele keten en leidt tot een vernieuwing in de markt die alle partijen in de waardeketen voordeel biedt. Een project is pas een ketenproject als actoren uit de markt/systemen, regulering en wetenschap samenwerken om een specifiek markt/systeem falen op te lossen door de inzet van AI.

Meer informatie

Onderstaand per geselecteerd ketenproject meer informatie over het doel en het beoogde resultaat van de PoC-fase van het project in de komende periode:

  1. Artificial intelligence for Diagnostics And Maintenance (ADAM) met de Embedded Systems Innovation group (TNO-ESI) als penvoerder.
    Dit projectvoorstel richt zich op de toepassing van AI in de technische industrie: intelligente diagnostiek voor betere betrouwbaarheid en onderhoud van complexe 'cyber physical' systemen. Lees meer.
  1. AI for the Future Energy System (AIFES) met Alliander als penvoerder.
    Vanuit dit projectvoorstel worden geavanceerde AI-voorspellingstechnieken ontwikkeld, die essentieel zijn voor actuele kennis over de netwerkcapaciteit en het gebruik van het energiesysteem. Lees meer.
  1. Health AI met Philips Electronics Nederland B.V. als penvoerder.
    In dit voorstel wordt als concreet resultaat een nieuw AI-prototype (TRL6) ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die verspreid staan over Nederlandse ziekenhuizen. Evenals een eerste marktmodel voor gezondheidsdata waar rekening wordt gehouden met Europese waardes. Lees meer.

Stichting AiNed wenst de geselecteerde ketenprojecten veel succes toe bij de uitwerking van hun proof of concept en ziet uit naar het vervolg.

Gepubliceerd28/02/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd28/02/2023
Delen: