Krachtenbundeling Stichting AiNed en Adra in Europese ambities

Benoeming Stefan Leijnen tot lid Board of Directors European AI, Data & Robotics Association