Home » Nieuws » Update ontwikkeling AiNed Ketenproject

Update ontwikkeling AiNed Ketenproject 

Vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed zal eind 2023 één ketenproject van start gaan. In de voorselectie heeft het bestuur van Stichting AiNed drie veelbelovende projectvoorstellen gekozen voor het uitwerken van een proof of concept (PoC). Zij ontvangen ieder een maximale bijdrage van €150.000.

Selectie projectvoorstellen voor PoC-fase

De volgende projectvoorstellen zijn geselecteerd:

  1. Artificial intelligence for Diagnostics And Maintenance (ADAM) met Embedded Systems Innovation group (ESI) als penvoerder.
    Dit projectvoorstel richt zich op de toepassing van AI in de technische industrie: intelligente diagnostiek voor betere betrouwbaarheid en onderhoud van complexe fysieke cybersystemen.
  1. AI for the Future Energy System (AIFES) met Alliander als penvoerder.
    Vanuit dit projectvoorstel worden geavanceerde AI-voorspellingstechnieken ontwikkeld, die essentieel zijn voor actuele kennis over de netwerkcapaciteit en het gebruik van het energiesysteem.
  1. Health AI met Philips Electronics Nederland B.V. als penvoerder.
    In dit voorstel wordt als concreet resultaat een nieuw AI-prototype (TRL6) ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die verspreid staan over Nederlandse ziekenhuizen. Evenals een eerste marktmodel voor gezondheidsdata waar rekening wordt gehouden met Europese waardes.

Stichting AiNed wenst de geselecteerde ketenprojecten veel succes toe bij de uitwerking van hun proof of concept en ziet uit naar het vervolg. Voorafgaand aan de start van de PoC-fase zal er per project een publiekssamenvatting via de website van AiNed beschikbaar komen.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de uitgangspunten en het plan van aanpak (inclusief een informatiebrochure en de FAQ’s (update september 2022)).

Gepubliceerd22/12/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd22/12/2022
Delen: