Home » Nieuws » Update ontwikkeling AiNed Ketenproject

Update ontwikkeling AiNed Ketenproject 

Het AiNed programma financiert in de loop van 2023 één ketenproject vanuit de Nationaal Groeifonds middelen. De uitgangspunten voor ketenprojecten en het plan van aanpak om tot de selectie van één ketenproject te komen, zijn gelanceerd in het Programmateam van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).

 

De ontwikkeling van het ketenproject is inmiddels gestart en er is onder meer een veelgestelde vragenoverzicht opgesteld. Zie het bijgewerkte overzicht van september 2022.

Multidisciplinaire aanpak

Voor innovatie in AI is het essentieel technologische en niet technologische aspecten tegelijkertijd te ontwerpen. Veel innovatie gebeurt nog binnen een of twee organisaties terwijl veel meer partijen direct betrokken zijn bij het onderzoek, de ontwikkeling en toepassing van AI. Daarom komt Stichting AiNed met een multidisciplinaire aanpak waarin technologische, economische, sociale, juridische aspecten vanaf de start zijn meegenomen, De waardeketen is daarbij het uitgangspunt.

Interesse?

Bedrijven en andere organisaties die geïnteresseerd zijn, wordt geadviseerd contact op te nemen met de relevante werkgroep of AI-hub van de Nederlandse AI Coalitie. Kijk hier voor meer informatie over de uitgangspunten en het plan van aanpak (inclusief een informatiebrochurehet format en de FAQ’s (update september 2022)), Voor de selectie van ketenprojecten zal niet gewerkt worden met een NWO call of een tender via RVO.

Gepubliceerd30/09/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd30/09/2022
Delen: