Home » Nieuws » Versterking bestuur AiNed met benoeming Saskia Vlaar

Versterking bestuur AiNed met benoeming Saskia Vlaar

Het bestuur van Stichting AiNed is blij met de komst van Saskia Vlaar en verwelkomt haar met plezier als nieuw bestuurslid. Zij treedt met ingang van 15 juni 2023 toe tot het bestuur met als focusgebied Mensen en Vaardigheden, zoals het programma Learning communities.

Saskia is econometrist en heeft in haar carrière diverse leidinggevende en bestuurlijke rollen vervuld in zowel de private als semi-publieke sector. Allen met een significante innovatieve component gericht op de transformatie van een sector of een deel van een ecosysteem.

Saskia Vlaar: “Ik ben ervan overtuigd dat het realiseren van een verandering of transformatie op basis van een systeemtechnologie als AI ook vooral mensenwerk is en zet me vanuit dit perspectief graag voor AiNed en haar ambitie in”. Willem Jonker, voorzitter bestuur AiNed, wenst haar namens het team veel succes toe: “We zien zeer uit naar de samenwerking en verheugen ons op haar waardevolle bijdrage aan het AiNed programma vanuit haar expertise en ervaring”.

Over Saskia Vlaar

Saskia begon haar carrière bij KPN, waar ze achtereenvolgens onderzoeker, projectleider en R&D Manager Netwerk Planning was. Vervolgens vervulde ze diverse leiderschapsrollen bij TNO, waaronder Manager Mobile Networks, Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, en Director of Research van de onderzoeksclusters Defensie Technologie en ICT. Aansluitend werkte ze bij Shell, onder meer als General Manager Digital Innovation, waar ze nauw samenwerkte met grote technologiebedrijven en startups aan de implementatie van nieuwe technologieën als AI, Data Analytics, High Performance Computing, Internet of Things, Robotics, Machine Vision en Blockchain.

Naast haar rol bij AINed is Saskia onder andere vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van SURF, waar ze ook voorzitter is van de Remuneratie-, Benoemings- en Innovatie Commissie. Daarnaast is ze lid van de Raad van Commissarissen van Emixa en de Raad van Toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep, waar ze tevens voorzitter is van de Digitale Transformatie Commissie.

Gepubliceerd19/06/2023
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd19/06/2023
Delen: