Home » Nieuws » Vooraankondiging AiNed ELSA Labs (2023 NWO call)

Vooraankondiging AiNed ELSA Labs (2023 NWO call)

AI biedt veel voordelen voor ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische, juridische, maatschappelijk en economische vraagstukken op. Het AiNed programma geeft door ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats omdat de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van economisch kansen hand-in-hand moeten gaan.

Doel call for proposals ‘AiNed ELSA Labs’

Het doel van de NWO call for proposals ‘AiNed ELSA Labs’ is de ontwikkeling en de toepassing van AI-technologie te kunnen sturen richting betrouwbare en mensgerichte AI. AiNed ELSA Labs zijn privaat-publieke samenwerkingen die kennis, inzichten en praktijkervaring opleveren waarmee publieke waarden, grondrechten en maatschappelijke acceptatie methodologisch kunnen worden geborgd bij technologische AI-innovaties.

Deze AiNed ELSA Labs 2023 call for proposals is de tweede in een reeks van drie over mensgerichte AI, het budget voor deze call bedraagt ongeveer 8 miljoen. Uit de eerdere NWA ELSA Labs synergy call zijn vijf toewijzingen voortgekomen. Door de NWA thematische programmering zijn deze vijf ELSA Labs gestuurd door vraagstelling vanuit publieke partijen. De tweede AiNed ELSA Labs call wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Daarom zal ten minste de helft van de te honoreren ELSA Labs zich richten op ELSA-vraagstukken van ondernemingen die AI-producten, -processen of -diensten voor de markt ontwikkelen.

Interesse?

Bekijk deze informatiebrochure voor meer informatie of bezoek de website van NWO. Naar verwachting zal de call for proposals rond het eind van het eerste kwartaal in 2023 worden gelanceerd. De inhoud van de informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de definitieve regeling en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan te ontlenen. Via de website van NWO en AiNed blijft u op de hoogte.

Gepubliceerd06/12/2022
Focusgebieden: 
Delen
Gepubliceerd06/12/2022
Delen: