Home » Nieuws » Vooraankondiging start MIT AI call voor AI-projecten mkb

Vooraankondiging start MIT AI call voor AI-projecten mkb

Onder voorbehoud van de publicatie in de Staatscourant gaat op 21 maart 2023 de landelijke MIT AI call (RVO 2023) voor ondersteuning van AI-projecten van het mkb van start. Het doel van deze MIT-regeling is de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Deze regeling wordt ondersteund vanuit het Nationaal Groeifonds programma AiNed. De regeling is in samenwerking met de regionale organisaties opgezet.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, maakt de MIT AI call onderdeel uit van het AiNed programma.

Planning en voorwaarden

Wilt u als mkb-ondernemer aan de slag met innovatieprojecten op het gebied van AI? Dan is deze regeling mogelijk iets voor u. Raadpleeg de informatiebrochure als u interesse heeft deel te nemen. Deze regeling gaat onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant op 21 maart 2023 van start, indienen is mogelijk tot en met 9 mei 2023. U kunt straks voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot R&D samenwerkingsproject.

Eén van de voorwaarden is dat het project een aantoonbaar nieuwe oplossing biedt voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie. Op de website van RVO wordt bij het opstellen van de regeling gedetailleerde informatie beschikbaar gesteld over de planning en de voorwaarden van de regeling.

 

Gepubliceerd16/03/2023
Focusgebieden: AI
Delen
Gepubliceerd16/03/2023
Delen: